Poskytované služby

Přípravná fáze projektu

 • Územní plány, generely, koncepce dopravy
 • Předběžné studie proveditelnosti
 • Studie proveditelnosti
 • Územně technické studie
 • Geodetické zaměření
 • Inženýrskogeologický průzkum
 • Hydrogeologický průzkum
 • Geotechnické posudky
 • Ekologické studie a dokumentace EIA
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro zadání stavby
 • Vizualizace projektů
 • Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Inženýrská činnost – majetkoprávní část

Fáze realizace projektu

 • Realizační dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení staveb
 • Autorský dozor
 • Technický dozor investora
 • Kontrola a monitoring stavby
 • Řízení projektu
 • Geodet stavby
 • Technická pomoc zhotoviteli
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.