Stipendijní program SUDOP PRAHA a.s.

Úvod

Cílem stipendijního programu společnosti SUDOP PRAHA a.s. je podpora studia na technických středních a  vysokých školách, rozšíření odborných znalostí včetně praktických zkušeností a dovedností studentů technických vysokých škol a případně středních škol s cílem získání kvalitních, vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců pro společnost SUDOP PRAHA a.s.

Výhody pro stipendisty SUDOPu PRAHA a.s.

  • placená odborná praxe
  • finanční jistota při studiu
  • dlouhodobý kariérní růst
  • jisté pracovní uplatnění po ukončení VŠ studia
  • moderní počítačové a SW vybavení a možnost dalšího zvyšování kvalifikace
  • jazykový rozvoj a možnost práce na zahraničních zakázkách

Postup pro získání stipendia

Student (dále jen „uchazeč“) zašle vyplněnou "Žádost o zařazení do stipendijního programu společnosti SUDOP PRAHA a.s." společnosti SUDOP PRAHA a.s. е-mailem na:

personal‌‌M‌‌sudop.cz nebo poštou na adresu společnosti.

Součástí žádosti je:

  • Motivační dopis obsahující Vaše vysvětlení, proč právě Vy se máte stát stipendistou SUDOP PRAHA a.s.
  • Životopis
  • Potvrzení studijního oddělení o studijním průměru
  • Hodnocení vyučujícího nebo odborného pedagogického vedoucího (např. vedoucí bakalářské práce)

Poskytování stipendia

Společnost SUDOP PRAHA a.s. uzavře s vybraným  studentem  smlouvu  o poskytnutí stipendijního příspěvku vždy na příslušný akademický rok.

Stipendijní příspěvek je poskytován v průběhu školního roku (září - červen), vždy měsíčně v běžném výplatním termínu společnosti SUDOP PRAHA a.s., a to ve výši 2.000 - 5.000,-Kč / měsíc, dle prospěchu v technických předmětech a jazykových znalostí na základě uzavřené stipendijní smlouvy na příslušný akademický rok. Částka podléhá dani dle platné legislativy.

Povinnosti a práva stipendisty

Se stipendistou bude po řádném ukončení studia uzavřen pracovní poměr na dobu, po kterou pobíral stipendijní příspěvek.

V průběhu studia a pobírání stipendijního příspěvku absolvuje stipendista u společnosti SUDOP PRAHA placenou stáž v délce trvání minimálně šest měsíců a nebude vykonávat pracovní činnost u jiného zaměstnavatele.

V případě předčasného ukončení Smlouvy o poskytnutí stipendijního příspěvku nebo rozvázání následného pracovního poměru před uplynutím dohodnuté doby ze strany studenta, je povinen student vrátit alikvótní částku, kterou v rámci tohoto stipendijního program obdržel, vždy však  jde o individuální dohodu mezi stranami s individuálním nastavením podmínek.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.