Historie
Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

SUDOP PRAHA a.s.

SUDOP PRAHA a.s. je jednou z nejstarších projekčně inženýrských organizací v České republice. Počátek její historie se datuje ke konci třicátých let minulého století, kdy vznikaly projektové útvary v rámci Československých státních drah a Ministerstva železnic. Po roce 1945 vznikla Projekční ústředna železnic; po jejím sloučení s několika dalšími menšími organizacemi v padesátých letech byl vytvořen celostátní projektový ústav, jenž od 17. 11. 1953 nesl název Státní ústav dopravního projektování (SUDOP). Byl nejprve součástí Ministerstva dopravy, později samostatným státním podnikem.

V roce 1991 se rozdělil na několik samostatných státních podniků podle územního členění. Právním nástupcem původního ústavu se stal SUDOP Praha s.p. Dne 1. dubna 1992 byl transformován do podoby akciové společnosti SUDOP PRAHA a.s. a privatizován. Jediným akcionářem je SUDOP GROUP a.s.

Jak šel čas

Dnes
1.1.2019
SUDOP DEUTSCHLAND GmbH
1.1.2019
17.11.2018
Jubileum 65 let
17.11.2018

Společnost slaví 65 let od svého vzniku.

2017
IPSUM CZ
2017
2015
KOMOVIA s.r.o
2015
2014
Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o.
2014
2006
Atelier 4
2006
1.9.1999
SUDOP GROUP a.s.
1.9.1999
1.4.1992
SUDOP PRAHA a.s.
1.4.1992
1.1.1991
SUDOP PRAHA s.p.
1.1.1991
17.11.1953
Státní ústav dopravního projektování - SUDOP
17.11.1953
1.10.1952
Založení Ústavu železničního projektování (SUŽELPROJEKT)
1.10.1952
1945
Vznik Projekční ústředny železnic
1945
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.