Služby
Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Geodézie

Zeměměřické činnosti při přípravě a projektování staveb

 • Vyhotovení geodetických a mapových podkladů pro projektovou činnost
 • Zhotovení projektu vytyčovací sítě
 • Zajištění stávajícího stavu inženýrských sítí
 • Vyhotovení geodetické dokumentace pro účely územního a stavebního řízení, popř společného rozhodnutí
 • Vyhotovení vytyčovacích výkresů jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů
 • Vyhotovení koordinačního vytyčovacího výkresu
 • Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra (odpovědného geodeta projektanta)

Zeměměřické činnosti při provádění staveb

 • Vytyčovací práce
 • Vybudování a zaměření bodů vytyčovací sítě
 • Geodetické kontrolní měření
 • Geodetická dokumentace skutečného provedení staveb
 • Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra

Další služby

 • Odborné konzultace v oblasti katastru nemovitostí
 • Vyhotovení záborových elaborátů
 • Zajištění podkladů pro majetkoprávní vypořádání
 • Návrhy na vklad práv k nemovitostem do katastru nemovitostí ČR

Kontakty

Středisko inženýringu a geodézie (Praha)

Ing. Roman Čítek
Vedoucí střediska
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.