Služby
Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Elektroenergetika, NN

  • Trakční napájecí stanice 110/27 kV včetně filtračně kompenzačního zařízení
  • Měnírny pro drážní, důlní, tramvajové a trolejbusové trati
  • Spínací stanice trakčního vedení
  • Elektrické předtápěcí zařízení vlakových souprav, ohřev výhýbek
  • Silnoproudé rozvody vn a nn, venkovní osvětlení
  • Elektroinstalace stavebních objektů
  • Napajecí systémy
  • Fotovoltaické elektrárny
  • Vodní elektrárny

Kontakty

Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)

Ing. Martin Raibr
Vedoucí střediska
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.