Služby
Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Geologické a geotechnické průzkumy

  • Archivní geologické rešerše
  • Konzultační činnost v oboru geologických prací
  • Inženýrskogeologické a geotechnické průzkumy pro liniové dopravní stavby, tunely a kolektory, mostní a pozemní objekty, vodohospodářské stavby, sesuvná území, skalní stěny
  • Geotechnické výpočty - stability, sedání, založení gabionových konstrukcí...
  • Hydrogeologické průzkumy - přítoky do stavebních jam, vsakování, agresivita podzemních vod...
  • Pedologické průzkumy
  • Diagnostika stavebních konstrukcí
  • Geologický dozor při výstavbě – přejímky základových spár, pilot...

Kontakty

Středisko geotechniky (Praha)

RNDr. František Dragoun
Vedoucí střediska

frantisek.dragoun@sudop.cz

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.