Struktura společnosti

Vedení společnosti

Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva, generální ředitel
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva, výrobní ředitel
Ing. Ota Heller
obchodní ředitel
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová
místopředseda představenstva, finanční a personální ředitelka

Sekretariát společnosti

Úsek generálního ředitele

Alexander Molnár
HR manažer
Mgr. Jakub Ptačinský
vedoucí odboru marketingu a komunikace
Mgr. Markéta Svobodová
vedoucí právního odboru

Úsek výrobního ředitele

Ing. Ondřej Veselý
vedoucí odboru technického rozvoje
Lukáš Wendlík
zástupce vedoucího OTR pro reprografii
Ing. Jaroslav Veselý
BIM manažer

Úsek obchodního ředitele

Ing. Helena Mazancová
vedoucí obchodního odboru
Ing. Pavel Türk
vedoucí odboru zahraničního obchodu

Úsek finančního ředitele

Jiří Teplý
vedoucí odboru informační soustavy

Projektová střediska

Ing. Jiří Syrový
vedoucí střediska železničních tratí a uzlů
Ing. Vladimír Koníček
vedoucí střediska silnic a dálnic
Ing. Tomáš Zítko, CEng MICE, EUR ING
vedoucí střediska tunelů
Ing. Roman Čítek
vedoucí střediska inženýringu a geodézie
Ing. Andrea Plišková
vedoucí střediska koncepce dopravy
Ing. Ondřej Kafka
vedoucí střediska architektury a pozemních staveb
RNDr. František Dragoun
vedoucí střediska geotechniky
Ing. Martin Raibr
vedoucí střediska elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky
Ing. Dana Wangler
vedoucí střediska mostů
Ing. Hana Staňková
vedoucí střediska životního prostředí
Ing. Robert Zápotocký
vedoucí projektového střediska Plzeň
Ing. Pavel Horáček
vedoucí projektového střediska Hradec Králové

Dozorčí rada

Ing. Jaroslav Vosáhlo
Předseda dozorčí rady
JUDr. Jiří Hodek
Člen dozorčí rady
Ing. Martin Vlasák
Člen dozorčí rady
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.