Služby
Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Architektura a pozemní stavby

 • Architektonické návrhy a studie
 • Pozemní stavby a objekty pro potřeby infrastruktury
 • Objekty bytové a občanské výstavby
 • Výrobní a opravárenské haly
 • Stavby průmyslových a technologických celků
 • Inženýrské sítě, kabelovody
 • Požární ochrana staveb, požárně-bezpečnostní řešení
 • Statické a technické posudky budov
 • Energetické a tepelně technické posudky
 • Pasportizace budov a objektů
 • Počítačové vizualizace a animace

Kontakty

Středisko architektury a pozemních staveb (Praha)

Ing. Ondřej Kafka
Vedoucí střediska

Projektové středisko Plzeň

Ing. Robert Zápotocký
Vedoucí střediska

Referenční stavby

Praha
Studie zastřešení žst. Praha Masarykovo nádraží
Projekt nového řešení kolejiště a jeho zastřešení pochází z dílen společností SUDOP PRAHA a Jakub Cigler Architekti.
Praha
ČVUT - Půdní vestavba Trojanova 13
Na této fakultě je výuka studentů úzce propojena s vědeckou i výzkumnou prací. I přes modernizaci stávajících pracoven v předchozích letech se však již v objektu nevyskytovaly žádné vhodné prostory. Vybudováním vestavby podkroví byl tento problém vyřešen.
Praha
CDP Praha
Výstavba budovy centrálního dispečerského pracoviště umožní dálkové řízení provozu na významných železničních tratích ČR.
Česká Lípa
Modernizace ŽST Česká Lípa - BIM
V rámci zakázky byl pro objednatele vytvořen informační model stavby (BIM) dle projektové dokumentace stavby Modernizace ŽST Česká Lípa.
Mstětice
Vědeckotechnický park Mstětice
Vědeckotechnický park, slouží jako víceúčelový soubor pracovišť pro podporu výzkumu a vývoje v oblasti železniční dopravy.
Česká Lípa
ŽST Česká Lípa hl. n., staniční budova a zastřešení nástupišť
Projekt řeší modernizaci železniční stanice Česká Lípa. Součástí projektu je nejen modernizace kolejiště, ale také nové umístění nástupišť včetně zastřešení a staniční budovy pro cestující a to blíže k městu.
Praha
Anglická mezinárodní škola v Praze
Anglická mezinárodní škola Praha byla vybudována jako stavba "na zelené louce" v příznivě položené lokalitě na jihu hlavního města v katastrálním území Libuš.
Warszawa, STP Kabaty
Myčka kolejových vozidel pro varšavské metro
Účelem tohoto projektu bylo vybudování nové myčky, lakovny a čistící linky podvozků pro soupravy metra do rekonstruované a dostavované budovy Nr.2 v depu metra Kabaty ve Varšavě.
Praha, Hostivice, Dobrovíz
Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha do odbočky Jeneček
Projekt stavby "Kolejové napojení letiště Václava Havla do odbočky Jeneček" má zajistit spojení letiště s centrem Prahy železnicí a dát současně cestujícím možnost přestupu na vnitrostátní i mezinárodní vlakové spoje ve stanici Praha Hlavní nádraží.
Praha
Park U Čeňku, etapa 0006-Čihadla
Návrh řeší využití území v centrální části MČ Praha 14 – takzvaná Čihadla. Zájmové území zasahuje do tří katastrálních území – Černý Most, Kyje a Hostavice.
Karlovy Vary
Rekonstrukce národního domu v Karlových Varech
Projekt řeší rekonstrukci objektu Národního domu v Karlových Varech a úpravu přilehlé nezastavěné rohové proluky mezi ulicemi Zeyerova, Varšavská a Jugoslávská.
Poříčany
Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Poříčany
Výpravní budova byla v ŽST Poříčany vybudována SD Praha ke konci 60. let minulého století. Svoji architektonickou tvář si zachoval až do současné doby.
Hosín, Budějovický kraj
D3, SSÚD Borek (Středisko správy a údržby dálnice a Dálniční oddělení policie ČR)
Jedná se o novostavbu areálu Střediska údržby silnic a dálnic a Dopravního oddělení Police ČR.
Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 988/31
Rekonstrukce Paláce Sevastopol (Brodway)
Palác Sevastopol byl dokončen v roce 1936. Projekt řeší zejména opravy střech, repase oken a dále nutné stavební úpravy vyvolané nově navrženým technickým vybavením budovy převážně od úrovně 2. NP výše.
Ústí nad Labem
Rekonstrukce výpravní budovy v Ústí nad Labem
Předmětem dokumentace je rekonstrukce výpravní budovy hlavního nádraží v Ústí nad Labem.
Architektonické studie
Součástí práce střediska architektury a pozemních staveb jsou i architektonické studie a návrhy.
Modlin
Železniční stanice Letiště Modlin
Nová železniční stanice Modlin a celá nově navržená část železniční trati v délce 5 km, bude sloužit pro dopravu cestujících z Varšavy k novému charterovému letišti Modlin, které je od Varšavy vzdálené přibližně 30 km.
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.