Prohlášení společnosti
ohledně Compliance systému a nastavení Whistleblowingu

V SUDOP PRAHA a.s. jsme pevně odhodláni dodržovat nejvyšší standardy etického chování, transparentnosti a právní shody ve všech našich podnikových aktivitách. Rovněž si uvědomujeme důležitost provozování efektivního a důvěryhodného Compliance systému a mechanismu Whistleblowingu, který nám umožní identifikovat a řešit potenciální porušení zákonů, nařízení, etických norem nebo našich interních politik.

COMPLIANCE SYSTÉM

SUDOP PRAHA a.s. pečlivě vyvíjí, implementuje a udržuje Compliance systém, který slouží jako rámec pro správu a kontrolu našich podnikových procesů. Naším cílem je zabezpečit, aby všechny činnosti naší společnosti byly v souladu se všemi relevantními právními předpisy a dalšími externími požadavky, stejně jako s našimi interními politikami a postupy. Tento systém je pravidelně testován a upravován tak, aby vyhověl těm nejvyšším standardům společenské odpovědnosti.

V souladu s výše uvedeným vznikla ve společnosti Etická komise s následujícími členy:

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, Compliance manager SUDOP PRAHA a.s.
RNDr. František Dragoun, člen etické komise
JUDr. Jiří Hodek, člen etické komise

Etický kodex si můžete pohlédnout zde.
Certifikát Compliance si můžete prohlédnout zde.
Integrovaná politika společnosti je k nahlédnutí zde.

Etika a chování

Ve společnosti SUDOP PRAHA a.s. očekáváme od všech našich zaměstnanců, partnerů a dalších zainteresovaných stran, že se budou řídit nejvyššími standardy etického chování. K tomuto byl společností přijat Etický kodex, který klade důraz na dodržování platných zákonů a předpisů s cílem minimalizovat riziko trestní odpovědnosti společnosti. Zavazuje k prevenci korupčního jednání, konfliktům zájmů a nepřijímání nezákonných výhod. Dále zabezpečuje ochranu důvěrnosti informací a podporuje transparentnost ve všech aktivitách společnosti.

SUDOP PRAHA a.s. podporuje otevřenou a transparentní komunikaci ke které společnost vytvořila Etickou linku compliance‌‌M‌‌sudop.cz jejíž účelem je poskytnout zaměstnancům a zainteresovaným stranám bezpečný a důvěrný kanál pro nahlášení potenciálního porušování zákonů, etických norem nebo interních předpisů, s cílem minimalizovat riziko trestní odpovědnosti společnosti. Etická linka slouží k prevenci korupčního chování, konfliktům zájmů a poskytuje prostor pro odhalení nezákonných aktivit., respektování lidských práv, nediskriminaci a fair play v našich podnikových operacích.

Whistleblowing

SUDOP PRAHA a.s. vytváří bezpečné a důvěrné prostředí pro nahlášení potenciálního porušení právních předpisů, etických norem nebo interních politik prostřednictvím mechanismu Whistleblowingu, který společnost uveřejnila prostřednictvím dokumentu „Postup pro oznámení porušení práva unie (whistleblowing)“ se základním oznamovacím kanálem whistleblowing‌‌M‌‌sudop.cz . Věříme v důležitost ochrany toho, kdo podává takové nahlášení, a zavazujeme se, že oznamovatel nebude nikterak poškozen na svých právech či vystaven jakýmkoliv odvetným opatřením ze strany Společnosti.

Postup pro oznámení porušení práva unie (whistleblowing) najdete zde.

Důvěrnost a ochrana

Veškerá nahlášení provedená pomocí mechanismu Whistleblowingu budou řádně vyšetřena a bude s nimi zacházeno vysoce důvěrně. Informace získané prostřednictvím tohoto mechanismu budou použity pouze pro účely vyšetřování a řešení případných porušení, s přihlédnutím k relevantním zákonům o ochraně osobních údajů a důvěrnosti.

Řízení a monitorování

SUDOP PRAHA a.s. aktivně monitoruje a pravidelně hodnotí svůj Compliance systém a mechanismus Whistleblowingu, aby zajistila jejich účinnost a shodu s nejnovějšími právními a etickými standardy. Řízení společnosti je zodpovědné za podporu a rozvoj kultury dodržování právní shody a etických norem ve všech úrovních organizace.

V SUDOP PRAHA a.s. jsme oddáni transparentnosti, etice a zodpovědnosti. Vytvoření a udržování důvěryhodného Compliance systému a mechanismu Whistleblowingu je základem naší společenské odpovědnosti a důvěry v naše podnikové procesy.

GDPR

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“),
Nejen vzhledem k výše uvedenému Vám sdělujeme, že SUDOP PRAHA a.s. bere a brala vždy ochranu osobních údajů a obecně ochranu soukromí velmi vážně. Rádi bychom Vás proto informovali, jakým způsobem probíhá zpracování osobních údajů, které získáme v rámci naší činnosti, jak jsou tyto osobní údaje používány a jaká máte práva z tohoto vyplývající. Více zde:

Informace o zpracování osobních údajů
Zpracovatelská smlouva dle Nařízení GDPR

 

 

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.