Služby
Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Železniční stavby

Železniční a tramvajové stavby

  • Novostavby a rekonstrukce železničních tratí, uzlů, stanic a vleček
  • Novostavby a rekonstrukce nástupišť a úrovňových přejezdů
  • Novostavby a rekonstrukce tramvajových tratí a zastávek
  • Koncepční příprava Rychlých spojení v rámci ČR
  • Dopravní a provozní technologie
  • Návrh geometrické polohy a prostorového uspořádání železničních a tramvajových kolejí
  • Komplexní dokumentace železničního a tramvajového svršku tratí, železničních stanic, návrh pevné jízdní dráhy
  • Komplexní dokumentace železničního spodku včetně návrhu a sanace pražcového podloží, zemních prací a odvodnění
  • Návrh antivibračních opatření

Kontakty

 

Středisko železničních tratí a uzlů (Praha)

Ing. Jiří Syrový
Vedoucí střediska

Projektové středisko Hradec Králové

Ing. Pavel Horáček
Vedoucí střediska

Projektové středisko Plzeň

Ing. Robert Zápotocký
Vedoucí střediska

Referenční stavby

Praha
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.
Stavba „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.“ je jednou ze souboru staveb v uzlu Praha. Propojuje soubor stavby IV.
Praha
Nové spojení v Praze Praha hl. n., Praha Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice
2. prosince 2008, došlo k plnému zprovoznění stavby "Nové spojení", jejíž koncepce postupně krystalizovala od roku 1992. Plný provoz vlaků začal fungovat s novým grafikonem od 14. prosince.
Plzeň
Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK
Projekt stavby „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ zpracovala firma SUDOP PRAHA a.s. pro investora SŽDC, s.o., Stavební správu západ.
Karlovarský kraj
Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní - Cheb
Stavba je, jak bylo uvedeno výše, součástí III. železničního koridoru, který vede od hranic SRN přes Cheb, Plzeň a Prahu, dále přes Českou Třebovou, Přerov, Ostravu a Mosty u Jablunkova na hranice SR.
Warszawa
Modernizacja linii kolejowej nr. 8. Etap II: odcinek Warszawa Służewiec – Lotnisko Okęcie
Olomucký a Pardubický kraj
Optimalizace trati Zábřeh na Moravě (včetně) - Krasíkov (mimo)
Stavba řešila optimalizaci 14,636 km dlouhého úseku dvoukolejné železniční trati. Stavba byla rozdělena do 4 úseků a zahrnula rekonstrukci dvou mezistaničních úseků, dvou žel. stanic - Hoštejn a Zábřeh na Moravě a jedné zastávky - Lupěné.
Ústecký kraj
Průjezd železničním uzlem Děčín
Stavbě by spíše odpovídal původní název "Přestavba železničního uzlu Děčín", protože mimo úplné přestavby osobního nádraží bylo rekonstruováno kolejiště nákladového nádraží.
Praha, Středočeský kraj
Optimalizace trati Praha Bubeneč - Kralupy nad Vltavou
Z důvodů komplikovaného zajišťování financí byla stavba rozdělena na dvě části.
Kraków, Wieliczka
Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów - Wieliczka Rynek
SUDOP PRAHA a.s. se podílí na projektech modernizace polské železniční infrastruktury již šestým rokem.
Středočeský kraj
Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy
Celá stavba je výjimečná svým technickým řešením a je jedním dílem modernizace tzv. IV. tranzitního železničního koridoru, který je součástí evropské magistrály E 55.
Jihočeský kraj
Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
Projekt stavby řeší modernizaci traťového úseku Tábor (mimo) - Sudoměřice u Tábora (včetně) jako součásti IV. tranzitního železničního koridoru. Vedení trasy železnice v úseku Tábor - Chotoviny v podstatě sleduje stávající polohu hlavní traťové koleje.
Praha
Rekonstrukce tramvajové trati Hlávkův most
Hlávkův most je souborem mostních objektů různého stáří a různých konstrukčních soustav, které byly budovány postupně od roku 1910 až do roku 1980.
Ústí nad Orlicí
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
Stavba železničního uzlu Ústí nad Orlicí zahrnuje kromě modernizace stanice a nových nástupišť s mimoúrovňovým přístupem podchodem pro cestující i přeložku železniční tratě Mendrik, která odstraní dnešní omezení rychlosti na 70 km/h.
Pardubický kraj
Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať
Úsek železniční tratě mezi Ústím nad Orlicí a Chocní je jedním z posledních nemodernizovaných mezistaničních úseků na I. tranzitním železničním koridoru ČR.
Středočeský kraj
Optimalizace trati Strančice - Praha-Hostivař
Stavba je součástí modernizace IV. tranzitního koridoru a byla první realizovanou stavbou tohoto koridoru na rameni Praha - České Budějovice.
Přerov
Revitalizace kontejnerového terminálu Přerov
Kontejnerový terminál Přerov v Horní Moštěnici byl vybudován jako provizorní v polovině 70. let 20. století a je beze změn provozován dodnes.
Středočeský kraj
Praha - Beroun, nové železniční spojení
Stavba navazuje na snahu o zásadnější zvýšení rychlosti železniční dopravy mezi Prahou a Berounem a na problémy při projednávání rekonstrukce stávající trati v údolí Berounky.
Jihočeský kraj
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor
Stavba je první stavbou na IV. tranzitního železničního koridoru, kde došlo ke zdvojkolejnění tratě v jinak jednokolejném úseku Veselí n.L. – Benešov u Prahy.
Plzeňský kraj
Optimalizace trati Stříbro - Planá u Mariánských Lázní
Kolej v mezistaničních úsecích byla optimalizována v rozsahu stávajícího zemního tělesa s cílem dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC a ložné míry UIC-GC.
Praha
Modernizace západní části žst. Praha hlavní nádraží - 2. část
Stavba je logickým dokončením modernizace této ústřední železniční stanice v hlavním městě Praze, která započala v roce 1990 stavbou "Modernizace východní části žst. Praha hl. n.".
Choceň
Průjezd železničním uzlem Choceň
Účelem stavby bylo zvýšení kvality a bezpečnosti především osobní dopravy. Z toho důvodu byla v projektu navržena opatření pro zvýšení rychlosti v hlavních a předjízdných kolejích.
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.