Služby
Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Inženýrská činnost

V oblasti INŽENÝRSKÁ ČINNOST nabízíme:

  • zajištění územního rozhodnutí,
  • zajištění stavebního povolení, resp. stavebních povolení na jednotlivé stavby,
  • zajištění společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby
  • zajištění rozhodnutí o odstranění stavby a dalších činností dle stavebního zákona,
  • veřejnoprávní projednání (zajištění rozhodnutí, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, organizací, vlastníků a správců infrastruktury apod.),
  • majetkoprávní projednání (zajištění vyjádření vlastníků nemovitostí, uzavírání smluvních vztahů)
  • zajištění znaleckých posudků
  • zajištění vkladu do katastru nemovitostí
  • právní služby v oblasti stavebního práva

Kontakty

Středisko inženýringu a geodézie (Praha)

Ing. Roman Čítek
Vedoucí střediska

Projektové středisko Plzeň

Ing. Robert Zápotocký
Vedoucí střediska
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.