SUDOP PRAHA a.s. je projektová, konzultační a inženýrská společnost, specializovaná na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury, zejména železničních staveb, silničních a dálničních staveb, systémů městské hromadné dopravy. Navrhuje nejen celkové technické řešení staveb včetně mostních, tunelových a inženýrských objektů, sdělovacích a zabezpečovacích systémů, elektrizace a napájení, ale řeší i otázky řízení a organizace dopravy, dopravní a vozební technologie, opravárenské základny, logistiky, tarifní politiky, ekonomie dopravy a financování, vlivu staveb na životní prostředí. 

Dalšími oblastmi, v kterých SUDOP PRAHA a.s. působí, je navrhování pozemních a průmyslových staveb, inženýrských sítí, telekomunikací a energetiky. Součástí činnosti firmy SUDOP PRAHA a.s. je i poradenská činnost zaměřená na oblast regionálního rozvoje, dopravní obslužnosti a financování projektů. 

SUDOP PRAHA a.s. je moderní prosperující společnost, která navázala na dlouholeté tradice. Rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb se řadí mezi špičkové konzultační firmy v České republice. Široké spektrum profesních dovedností, dlouholeté zkušenosti a moderní technické zázemí umožňují, aby SUDOP PRAHA a.s. spolupracoval s významnými investory na řešení velkých komplexních projektů dopravní infrastruktury.

SUDOP PRAHA a.s. je také člen Mezinárodní asociace mostů a stavebních inženýrů, České betonářské společnosti ČSSI, Českého tunelářského komitétu  ITA/AITEST, České silniční společnosti a Interoperability železniční infrastruktury.

Společnost SUDOP PRAHA a.s. má etablovanou integrovanou politiku kvality, environmentu, bezpečnosti ochrany zdraví a bezpečnosti informací. Více naleznete zde.

SUDOP PRAHA a.s. je součástí rodiny SUDOP GROUP a.s. - největší skupiny projektových firem v České republice. www.sudop-group.cz

Dceřiné společnosti

Atelier 4, s.r.o.

První byla v roce 2006 projekční kancelář Atelier 4, s.r.o. z Jablonce nad Nisou. Tato společnost se zabývá převážně architekturou a projekční činností v oblasti pozemních objektů a je tedy vítaným partnerem hlavně pro naše středisko architektury a pozemních staveb. www.atelier4.cz.

 

IPSUM CZ

Společnost byla založena v roce 1998 holandským obchodníkem a developerem panem Leendertem de Kootem se zaměřením na stavebnictví a poskytování služeb v oblasti poradenství a projektového managementu. V počátečních letech se firma zaměřila na rozvoj realitní činnosti, postupem času se podařilo sestavit skupinu odborníků, kteří dále profilovali společnost hlavně v oblasti ekonomie a stavebnictví. V roce 2012 proběhla úspěšná akvizice, čímž se společnost dostala výlučně do „českých rukou“. Koncem roku 2017 došlo ke zdárné fúzi a většinovým spoluvlastníkem IPSUM CZ s.r.o. se stala společnost SUDOP PRAHA a.s. www.ipsumcz.cz/
Společnost poskytuje následující služby:

 • Technický dozor stavebníka
 • Inženýrská činnost
 • Ekonomika staveb
 • Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • Zajišťování úkolů v prevenci rizik
 • Projektový management
 • Geodetické práce
 • Řízení staveb dle smluvních podmínek FIDIC
 • Supervize

IXPROJEKTA s.r.o.

Pracuje v oboru telekomunikací více jak 20 let. Má k dispozici veškeré potřebné certifikace pro železniční dopravu v ČR i na Slovensku a obdobně pro tramvajovou dopravu. Samozřejmostí jsou i příslušné autorizace. Zaměřuje se na sdělovací technologie zejména v rezortu železnic a jiné kolejové dopravy, ale i dopravy silniční. Zpracovává dokumentaci pro sdělovací zařízení i v jiných oborech jako energetika, telekomunikace, vnitřní vybavení staveb a řadu dalších souvisejících činností. www.ixprojekta.com

Jedná se zejména o:

 • Optické i metalické kabelizace a kabelovody
 • Rozhlasy a informační systémy
 • Přenosové zařízení (SDH, MPLS, DWDM…)
 • Telefonní ústředny
 • Dispečinky
 • Radiové sítě
 • Sítě GSM-R
 • Strukturované kabeláže a vnitřní rozvody
 • Požární signalizace
 • Zabezpečení proti vniknutí
 • Zapojovače
 • Kamerové systémy
 • Přístupové systémy
 • A další speciální zařízení

Zpracovává projektovou dokumentaci v oboru sdělovacích zařízení všech úrovní:

 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Realizační dokumentace
 • Studie
 • Rozpočty
 • Zajištění inženýrské činnosti
 • Autorský dozor
 • Výpočty nebezpečných vlivů střídavé trakce a vedení vvn včetně návrhu opatření

 

Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o.

Byla založena roku 1992 jako Service Geology, spol. s r.o. a v r. 1994 se přejmenovala na současný název Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o. Od r. 2014 je jejím spoluvlastníkem společnost SUDOP PRAHA a.s.

Provádí inženýrsko-geologické průzkumy, stavebně-technologické vrty, hydro-geologické průzkumy a odborné konzultace. Spolupracuje s desítkami českých i zahraničních projekčních kanceláří, stavebních společností a s investory. www.ighg.cz

Je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005.

 

SUDOP DEUTSCHLAND GmbH

Společnost nabízí plánování a poradenství ve specifických tématech pro železnici. Místní specialisté se zabývají tématy, která souvisejí s výstavbou a technologickým vybavenímou, studiemi proveditelnosti, oblastí ochrany životního prostředí, jakož i s geodézií. Od představy investora, až po finální realizaci je SUDOP DEUTSCHLAND partnerem orientovaným na cíl. www.sudop.de

 

KOMOVIA s.r.o.

KOMOVIA s.r.o. je firma zabývající se komplexními službami investorovi stavby ve fázi realizace projektu, tak ve fázi projektové přípravy. Nabízí technické dozory investora na stavbách pozemních komunikací, mostech a souvisejících objektech a má zkušenosti s realizacemi i ostatních druhů staveb. Rovněž nabízí koordinaci během výstavby a přípravy souběžných staveb s různými obory a investory. Další poskytovanou službou jsou bezpečnostní audity pozemních komunikací a bezpečnostní inspekce v souladu s platnými zákony a předpisy. www.komovia.cz

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.