Služby
Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Mosty a inženýrské stavby

  • Mosty železniční, silniční, dálniční, tramvajové a technologické
  • Lávky a podchody pro pěší
  • Opěrné, zárubní a obkladní zdi
  • Silniční a kolejové váhy
  • Propustky
  • Protihlukové stěny

Kontakty

Středisko mostů (Praha)

Ing. Dana Wangler
Vedoucí střediska

Projektové středisko Hradec Králové

Ing. Pavel Horáček
Vedoucí střediska

Projektové středisko Plzeň

Ing. Robert Zápotocký
Vedoucí střediska

Referenční stavby

Praha
Čtyřkolejná železniční estakáda přes Masarykovo nádraží
Bezesporu nejzajímavější a nejsložitější mostní stavbou, architektonickou dominantou a tváří celé stavby Nového spojení v Praze, je železniční estakáda Masarykovo nádraží.
Praha
Nuselský most – sanace, Praha 2
Cílem sanace mostu je obnovení dobrého technického stavu všech částí spodní stavby, nosné konstrukce a příslušenství mostu a prodloužení trvanlivosti mostu.
Přerov
Rekonstrukce Jezernických viaduktů
V rámci modernizace úseku tratě Přerov - Hranice na II. koridoru byly rekonstruovány dva velké viadukty u obce Jezernice, jejichž historie vznikala před více jak 160-ti lety.
Plzeň
II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa, SO 204 - Most na silnici II/231 přes Berounku
Plzeň
Estakáda Teplárna – Na Roudné
Předmětem dokumentace je zpracování územní studie obsahující dopravně technický návrh propojení východní části městského kruhu v prostoru nákladového nádraží, teplárny Plzeň a nově plánované okružní křižovatky v ulici Na Roudné.
Horní Bříza
Horní Bříza – rekonstrukce mostu ev. č. 1804-2
Rekonstrukce – novostavba silničního mostu přes vodoteč v intravilánu. Projekt financován ze zdrojů EU: ROP Jihozápad.
Děčín
Rekonstrukce mostu přes Labe trati Děčín - Jedlová
Na konci listopadu 2013 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most přes řeku Labe, který navazuje na rekonstrukci mostu přes Ploučnici z roku 2005.
Plzeň
Rekonstrukce stávajícího mostu přes Berounku
Stávající mostní objekt byl vybudován v roce 1918 jako obloukový, monolitický, železobetonový most o dvou mostních otvorech světlosti 55,0m, délky přemostění 115,0m a délky mostu 133,40m.
Praha
Rekonstrukce mostu na Štěrboholské radiále přes železniční trať a místní komunikaci
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu pozemní komunikace o 4 polích rozpětí 16,0 + 2x29,0 + 16,0m přes železniční trať a místní komunikaci v Praze 10.
Praha
Rekonstrukce mostu na Štěrboholské radiále přes Rabakovskou ulici
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu pozemní komunikace o 3 polích rozpětí 15,50+31,0+15,50m přes Rabakovskou ulici v Praze 10.
Praha
Lávka ul. Ke Kříži
V rámci plánování nových cyklistických tras na území Městské části Prahy 22, vznikla potřeba překlenout frekventovanou ulici Ke Kříži, která slouží jako spojení hlavní ulice Přátelství s přípojkou na dálnici D1.
Ústecký a Karlovarský kraj
Železniční most v km 145,463 trati Kadaň - Karlovy Vary v Klášterci nad Ohří
Rekonstrukce mostu je součástí stavby Elektrizace trati Kadaň - Karlovy Vary. V rámci této akce byly vyměněny nosné konstrukce v obou kolejích.
Ústecký kraj
Železniční most v km 19,459 trati Děčín - Oldřichov přes dálnici D8 v km 87,715
Most převádí jednokolejnou neelektrizovanou trať Děčín - Oldřichov přes trasu dálnice D8, jejíž stavba v tomto prostoru nebyla však doposud zahájena.
Pardubický kraj
Železniční most v km 24,539 trati Krasíkov - Česká Třebová v Krasíkově
Novostavba dvoukolejného mostu je součástí modernizace úseku železniční trati Krasíkov - Česká Třebová.
Plzeňský kraj
Nové mosty na trati Zbiroh-Rokycany
Praha
Estakáda Řepy na silničním okruhu kolem Prahy
29. října 2001 byl dán do provozu úsek silničního okruhu Řepy - Ruzyně.
Karlovarský kraj
Železniční příhradový most na trati Plesná st. hranice - Cheb
Nový železniční most je vyvolanou investicí v rámci rozsáhlé silniční stavby Severní obchvat Chebu, 2. stavba (1999).
Haskovo kraj
Most přes řeku Maritsu
Novostavba mostu je součástí nové železniční spojnice mezi Bulharskem a Tureckem budované na rychlost do 200 km/h.
Plzeňský kraj
Most přes Vejprnický potok
Nový železniční most je navržen jako monolitický, obloukový most, sdružený s rámem mostovky s rozpětím oblouku 26,50 m.
Plzeňský kraj
Most přes řeku Radbuzu
Nový unikátní tříkolejný most přes řeku Radbuzu v Plzni sestává z plnostěnných spřažených předpolí o rozpětí 26,35m a příhradového spřaženého hlavního pole o rozpětí 63,4m.
Slovenská republika
214-00 Most na vetve č.1 križovatky Prešov juh nad diaľnicou D1
Most je navržen jako čtyřpolový s teoretickým rozpětím polí 20,0+30,0+35,0+24,0m. Rozdílná rozpětí polí mostu jsou dána jeho polohou ve směrovém oblouku o poloměru 280 m.
Plzeň
Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Cheb a Železniční most ev. km 349,279 trati Plzeň – Domažlice
Přemostění Mikulášské ulice je řešeno dvěma samostatnými mostními objekty.
Středočeský kraj
Most v km 2,300 přes Štítarské údolí a Pekelský potok
Obchvat Kolína je veden jižně od centra Kolína. Komunikace je navržena v kategorii S 11,5/80.
Liberecký kraj
Most přes Ploučnici před Borečkem
Dokumentace řeší rekonstrukci mostu na silnici II/270 přes Ploučnici před Borečkem.
Liberecký kraj
Most přes potok před obcí Bulovka, ev. č. 2913-3
Dokumentace řeší rekonstrukci mostu na silnici III/2913 přes Arnoltický potok.
Liberecký kraj
Most přes potok v Bulovce, ev. č. 2914-4
Dokumentace řeší rekonstrukci mostu na silnici III/2914 přes Bulovský potok.
Liberecký kraj
Most přes potok v Kryštofově údolí, ev. č. 592-006
Dokumentace řeší rekonstrukci mostu na silnici II/592 přes Údolský potok.
Liberecký kraj
Most přes potok ve Fojtce, ev. č. 2907-5
Dokumentace řeší rekonstrukci mostu na silnici III/2907 přes potok ve Fojtce.
Plzeňský kraj
Rekonstrukce mostu na silnici I/27
Most převádí komunikaci I/27 v kategorijní šířce MO8/30 přes řeku Střelu.
Středočeský kraj
Most na polní cestě přes I/38 v km 4,571
Most převádí polní cestu v kategorijní šířce P4/30 směřující z Kolína do Polep přes silnici I/38.
Středočeský kraj
Most na větvi MÚK Štáralka přes I/38 v km 6,546
Konstrukce je navržena jako třípolová spojitá z monolitického dodatečně předpjatého betonu.
Středočeský kraj
Most v km 5,600 přes Polepské údolí
Most převádí silnici I/38 (obchvat Kolína) přes mělké údolí potoka Polepky.
Plzeňský kraj
Lávka pro pěší v Povydří v km 5,9 – od soutoku Vydry s Křemelnou
Nová lávka nahrazuje stávající nevyhovující lávku u bývalé Hálkovy chaty.
Středočeský kraj
Most na přeložce II/125 přes I/38 v km 3,868
Most slouží jako nadjezd silnice II/125 přes obchvat Kolína – silnici I/38 a cyklostezku.
Praha
Rekonstrukce železničního mostu v km 1,225 trati Praha Libeň – Praha Holešovice
Čerčany
Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice SO 93-20-03 Železniční most v km 144,234 přes Sázavu
Již před 140 lety, tj. v roce 1869, se začala v okolí Čerčan budovat trať z Českých Velenic (Gmündu) přes Tábor do Prahy s mostem přes řeku Sázavu.
Praha
Rekonstrukce Štefánikova mostu v Praze
Železobetonový most o třech polích byl postavený v letech 1949-51 pod jménem Švermův.
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.