Služby
Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Vodohospodářské stavby

 • Komplexní vodohospodářské řešení dopravních staveb
 • Odvodnění komunikací, usazovací a retenční nádrže
 • Odvodnění železničních stanic a silničních křižovatek
 • Protipovodňová opaření
 • Venkovní vodovody a kanalizace - novostavby a přeložky
 • Úpravny pitné vody
 • Malé čistírny odpadních vod
 • Úpravy a přeložky vodotečí
 • Úpravy a přeložky meliorací
 • Hydrotechnické výpočty - posouzení mostních otvorů, propustků a výpočty vodotečí
 • Posouzení znečištění povrchových vod
 • Povodňové plány

Kontakty

Středisko silnic a dálnic (Praha)

Ing. Vladimír Koníček
Vedoucí střediska
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.