• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Středočeský kraj
1999 - 2002

Země: Česká republika

Místo: Středočeský kraj

Datum: 1999 - 2002

Projektový stupeň: Projekt stavby, autorský dozor

Přípravná dokumentace: SUDOP Brno 1998

Projekt stavby: Modernizace trati Vraňany - Kralupy nad Vltavou, SUDOP PRAHA a. s. (HIP Ing. Tomáš Slavíček) 05/1999 - 01/2000

Realizace: Sdružení IPS Skanska a.s., OZ 9 a Železniční stavitelství Praha a.s.,(ŘS Ing.Milan Procházka) 09/2000 - 11/02

Náklady: 1 780 mil. Kč

Délka úseku 10,5 km - žel. svršek 23,2 km - 32 ks nových výhybek - 11 rekonstruovaných mostů, 5 propustů - 1 tunel 0,390 km - 1,0 km zárubních zdí - 5,2 km protihlukových zdí - max. rychlost 140 - 160 km/h.

Délka úseku 10,5 km - žel. svršek 23,2 km - 32 ks nových výhybek - 11 rekonstruovaných mostů, 5 propustů - 1 tunel 0,390 km - 1,0 km zárubních zdí - 5,2 km protihlukových zdí - max. rychlost 140 - 160 km/h.

Obsahem projektu bylo řešení modernizace traťového úseku v délce 10,5 km, včetně železničních stanic Nelahozeves a Vraňany. Část trati mezi zastávkami Nové Ouholice a Mlčechvosty, kde stávající směrové poměry dovolovaly rychlost jen 90 - 100 km/h, byla nahrazena přeložkou dl. 1 300 m, jejíž součástí je i 390 m dlouhý tunel.

Přípravná dokumentace předpokládala na přeložce dva hloubené tunely za sebou. Projekt prokázal, že vhodnější a ekonomičtější je na kralupské straně přeložky provést tunel ražený tzv. novou rakouskou tunelovou metodou a druhý tunel nahradit zářezem, opatřeným zdmi. Prefabrikovaná tenkostěnná konstrukce systému VSoL byla v Česku použita poprvé. Kromě rekonstrukce deseti mostů byl navržen nový podchod na nástupiště v železniční stanici Nelahozeves v souvislosti s výstavbou ostrovního nástupiště. Přeložka umožní i klasickým soupravám jízdu rychlostí 160 km/h a v celém úseku jejich rychlost neklesne pod 140 km/h. Soupravy s výkyvnými skříněmi projedou celým úsekem rychlostí 160 km/h.

Tunel u Mlčechvost je dílem ILF Consulting Engineering s.r.o., odpovědný projektant byl Ing. Libor Mařík.

Projekt tunelu získal titul DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2004 za uplatnění nových technologických postupů a výrazný přínos ke zkvalitnění parametrů železničního koridoru.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.