• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Olomucký a Pardubický kraj
1999 - 2005

Země: Česká republika

Místo: Olomucký a Pardubický kraj

Datum: 1999 - 2005

Projektový stupeň: DÚR, Projekt, Tendrová dokumentace, AD

Přípravná dokumentace: SUDOP PRAHA a.s., 1999

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko 201, HIP Ing. Jiří Syrový

Realizace: SDRUŽENÍ TÚ ZÁBŘEH - KRASÍKOV (SSŽ a.s., Subterra a.s. a Metrostav a.s.), ŘS Ing. Milan Fafílek, 04/2004 - 02/2007

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc,HIS Pavel Novotný

Náklady: 4 160 mil. Kč, Příspěvek z fondu ISPA 73 mil. EURO (cca 2 100 mil. Kč)

Stavba řešila optimalizaci 14,636 km dlouhého úseku dvoukolejné železniční trati. Stavba byla rozdělena do 4 úseků a zahrnula rekonstrukci dvou mezistaničních úseků, dvou žel. stanic - Hoštejn a Zábřeh na Moravě a jedné zastávky - Lupěné.

Stavba řešila optimalizaci 14,636 km dlouhého úseku dvoukolejné železniční trati. Stavba byla rozdělena do 4 úseků a zahrnula rekonstrukci dvou mezistaničních úseků, dvou žel. stanic - Hoštejn a Zábřeh na Moravě a jedné zastávky - Lupěné. Součástí stavby byly rovněž dvě významné přeložky trati v délkách 1 800 m a 2 570 m a tři objekty tunelů v souhrnné délce 964 m. Cílem optimalizace bylo zvýšení traťové rychlosti na rychlost 120 km/h pro klasické soupravy, dosažení třídy zatížení D 4 UIC a prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC - GC. Dalšími význačnými součástmi stavby byla rekonstrukce železničního svršku a spodku, rekonstrukce 27 železničních mostů, výstavba a sanace opěrných a zárubních zdí, přeložky silnic, modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, trakčního vedení, zařízení energetiky a elektrotechniky. V žst. Zábřeh na Moravě bylo vybudováno nové ostrovní nástupiště s podchodem pro cestující a nová budova pro umístění technologických zařízení, v žst. Hoštejn pak nová nástupiště blíže k obci a byly provedeny stavební úpravy ve stávající výpravní budově. V areálu měnírny a rozvodny Hoštejn byly provedeny úpravy pro zvýšení jejího výkonu.

Na podzim roku 2007 obdržela stavba titul DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2006.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.