• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2008 - 2009

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2008 - 2009

Projektový stupeň: Projekt

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Praha

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko železničních tratí a uzlů, HIP Ing. Ivan Pomykáček

Architektonické řešení: Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.

Zhotovitel: Sdružení MSS Praha hl. n. (Metrostav a.s. - vedoucí, Skanska DS, a.s. a SSŽ a.s.)

Investiční náklady: 1,5 mld. Kč

Stavba je logickým dokončením modernizace této ústřední železniční stanice v hlavním městě Praze, která započala v roce 1990 stavbou "Modernizace východní části žst. Praha hl. n.".

Stavba je logickým dokončením modernizace této ústřední železniční stanice v hlavním městě Praze, která započala v roce 1990 stavbou "Modernizace východní části žst. Praha hl. n.". V jejím rámci byla postavena nová provozní budova ČD, vybudováno nové kolejiště mezi ulicí Španělskou a Italskou a stávající nástupištní ocelovou halou (po 4. nástupiště), postavena tři nová nástupiště (5. - 7.), vybudovány dva patrové zavazadlové tunely s kolektory a kotvená zárubní zeď pod Španělskou ulicí. Byly prodlouženy dva stávající podchody (střední a jižní) a byla vybudována první část severního podchodu pod nástupišti 5. - 7. Návazně byl podchod dostavěn v celé délce v lednu 1996.

Nová organizační koncepce železničního uzlu Praha představuje záměr soustředit téměř veškerou osobní dopravu (dálkovou i příměstskou) do centrálního nádraží. V praxi to znamená, že stanice Praha hlavní nádraží bude určena jako ústřední nádraží pro všechny rychlíky, ale také pro většinu příměstské a městské železniční dopravy. Jedná se o radiální i diametrální linky s možností průjezdu hlavním nádražím při rozšiřování spojů mezi pražskými železničními stanicemi a středisky středočeského regionu.

Stavba "Modernizace západní části žst. Praha hl. n." završila postupnou přestavbu západní části železniční stanice, která zahájila na konci roku 2001, kdy byly sneseny první tři z celkových šesti přestárlých ocelových příhradových mostů přes Seifertovu ulici.

Pokračování (2. část) této stavby bylo v podélném směru vymezeno jižním zhlavím před vinohradskými tunely a severním zhlavím před novým mostem přes Seifertovu ulici. Obsahovalo úplnou rekonstrukci stavebního a technologického zařízení v prostoru I. - IV. nástupiště, dokončení modernizace podchodů pro cestující mezi I. - IV. nástupištěm a zavazadlových tunelů v návaznosti na řešení úprav Fantovy budovy v rámci stavby Českých drah "Rekonstrukce žst. Praha hl. n.". Společně s přestavbou podchodů byla upravena i konfigurace kolejiště a nástupišť v nástupištní hale. Zvýšením nástupních hran nástupišť na požadovaných 550 mm nad temenem kolejnice jsou ulehčeny výstupy a nástupy cestujících do vlakových souprav. Zlepšen byl i komfort výstupu na nástupiště z podchodů - stávající schodiště byla doplněna výtahy a pohyblivými eskalátory. Zcela nově byl navržen informační systém pro cestující i vybavení nástupišť drobnou architekturou.

V květnu 2010 obdržela stavba titul ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA 2009.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.