• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Stará Paka
2011 - 2012

Země: Česká republika

Místo: Stará Paka

Datum: 2011 - 2012

Projektový stupeň: Projekt stavby

Projektant: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Martin Raibr

Ing. Peter Lastovecký (HIP původní kolejové stavby)

Ing. Jiří Kulík (HIP původní technologické stavby)

Ing. Pavol Bartoš (garant stavebních profesí)

Ing. Petr Nekula (garant technologických profesí)

Zhotovitel: Sdružení Stará Paka: AŽD Praha s.r.o. a Elektrizace železnic Praha a.s.

Ředitel stavby: Richard Stöger 

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa východ

HIS stavby: Ing. Jaroslav Michelfeit, příprava stavby Ing. Milan Jindra 

Realizace: 10/2011–10/2012 

Schválené náklady: 460 mil. Kč, příspěvek EU z Fondu soudržnosti: 270,5 mil. Kč.

V říjnu 2011 byla investorem SŽDC, s. o. zahájena stavba „Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ“, kterou stavebně zajišťovalo „Sdružení STARÁ PAKA“ s členy AŽD Praha s.r.o. a Elektrizace železnic Praha a.s. Projekt připravil SUDOP PRAHA.

V říjnu 2011 byla investorem SŽDC, s. o. zahájena stavba „Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ“, kterou stavebně zajišťovalo „Sdružení STARÁ PAKA“ s členy AŽD Praha s.r.o. a Elektrizace železnic Praha a.s. a hlavními subdodavateli Chládek a Tintěra a.s. a EDIKT a.s. Projekčně byla stavba připravována společností SUDOP PRAHA a.s.

Výstavbou technologického zařízení a nástupišť s vyšší hranou, došlo k radikálnímu zvýšení komfortu pohybu cestujících a zkrácení intervalu křižování vlaků. Tímto se může dosáhnout zkrácení i jízdní doby u průběžných vlaků. Stavba svou realizací zásadně změnila podobu ŽST Stará Paka a přinesla na vedlejší tratě a do libereckého kraje první ze staveb, které mohou radikálně změnit postavení železnice v této oblasti. Přejme si, aby podoba tohoto významného železničního uzlu, na které se významně podíleli i pracovníci SUDOPU PRAHA, byla pozitivně vnímána i širokou cestující veřejností.

Stavební úpravy byly navrženy mezi železničním km 73,737 a  km 74,823. V rámci těchto stavebních úprav došlo k rekonstrukci železničního spodku a svršku včetně výhybek a nástupišť. Nová podoba kolejiště je patrná z přiloženého výkresu. Konečná konfigurace stanice byla stanovena až při aktualizaci projektu. Aktualizací byla zrušena původně navrhovaná nadbytečná paralelní spojka na železnobrodském zhlaví a upraveno jaroměřské zhlaví, tak aby zde došlo ke zrušení dalšího středního zhlaví. Prohrou projektanta byl neúspěch při projednávání manipulační koleje 2a. Po diskusi se sice podařilo prosadit její zapojení pouze ze strany novopackého zhlaví, ale neprosadilo se její úplné zrušení. Tím došlo k deformaci (k ponechání klikatícího se) novopackého zhlaví a zbytečným investicím do zabezpečení této koleje. 

Krom staveb železničního svršku a spodku byla navržena rekonstrukce mostních objektů na novopackém a roškopovském zhlaví, rekonstrukce stávající budovy trafostanice a vybudování prostor pro novou dopravní kancelář, zázemí pro obsluhující zaměstnance a místností pro umístění technologického zařízení v prostorách bývalé restaurace.
Projektem se navrhlo zřídit kompletní nové technologické zařízení nejen v samotné železniční stanici, ale i v navazujících traťových úsecích, neboť stávající zařízení je daleko za svou technickou i morální životností a neumožňuje zavedení moderních systémů.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.