• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Jihočeský kraj
2004 - 2006

Země: Česká republika

Místo: Jihočeský kraj

Datum: 2004 - 2006

Projektový stupeň: projekt stavby

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko 250 Hradec Králové, HIP Ing. Miroslav Krsek

Zhotovitel: Sdružení Doubí - Tábor (OHL ŽS a.s. - vedoucí, Viamont DSP a.s. a Subterra a.s.)

Realizace: 01/2007 - 09/2009

Stavba je první stavbou na IV. tranzitního železničního koridoru, kde došlo ke zdvojkolejnění tratě v jinak jednokolejném úseku Veselí n.L. – Benešov u Prahy.

Stavba je první stavbou na IV. tranzitního železničního koridoru, kde došlo ke zdvojkolejnění tratě v jinak jednokolejném úseku Veselí n.L. – Benešov u Prahy. Stavba zahrnuje modernizace tratě i stanic Plané n.L. a Tábora na rychlost 160 km/h. Modernizovaná zastávka Sezimovo Ústí byla doplněna novou zastávkou Tábor – Čápův Dvůr. Ve všech dopravnách byla zřízena nová nástupiště s mimoúrovňovým přístupem. Zrušeny byly tři železniční přejezdy a přechodu. Zdvojkolejnění tratě si vyžádalo realizaci několika náročných železničních mostů, lávek, opěrných a zárubních zdí.

Úsek trati Doubí u Tábora – Tábor je z mezinárodního hlediska součástí IV. tranzitního železničního koridoru ČR Děčín - Praha – Veselí nad Lužnicí – Horní Dvořiště/ České Velenice. Z vnitrostátního hlediska pak IV. koridor v úseku Praha - České Budějovice spojuje krajské město České Budějovice s hlavním městem Praha. Úsek trati Doubí u Tábora– Tábor je současně částí trati Veselí n.L. - Tábor se silnou příměstskou dopravou aglomerace Planá n.L. – Sezimovo Ústí – Tábor.

V úseku Doubí u Tábora – Tábor jsou na trati dvě železniční stanice, a to Planá nad Lužnicí a Tábor. Mezi těmito stanicemi je doplňuje ještě zastávka Sezimovo Ústí a stavbou nově vzniklá zastávka Tábor – Čápův Dvůr. Stavbou došlo rovněž ke zdvojkolejnění celého úseku tratě. Začátek stavby leží na traťovém úseku mezi zastávkou Doubí u Tábora a stanicí Planá nad Lužnicí, kde je pro přechod z jednokolejného předcházejícího úseku zřízena Odbočka Doubí. Konec stavby je na konci stanice Tábor.

Stanice i zastávky na trati byly modernizovány, zřízena jsou nová nástupiště s výhradně mimoúrovňovým přístupem novými podchody. Ve stanici Planá n.L. je na pražském zhlaví zrušen železniční přejezd na silnici II/409, který byl nahrazen přeložkou této silnice mimo vlastní město. Dále byl zrušen železniční přejezd v Táboře na Maredově vrchu, jenž byl nahrazen rekonstrukcí a rozšířením podjezdu pod tratí v ulici Trocnovská a novou lávkou pro pěší. V Sezimově Ústí byl zrušen přechod přes koleje pro pěší a nahrazen podchodem zajišťujícím přístup i na nová nástupiště zastávky. Ve stanici Tábor byl původní podchod rekonstruován a prodloužen pod celou šířkou kolejiště. Podchod tak umožní nejen mimoúrovňový přístup na jednotlivá nástupiště, ale zároveň propojí i obě části města rozděleného železniční tratí.

Součástí stavby je i náročná realizace několika železničních mostů – nový most pro druhou kolej přes Kozský potok na téměř 15 metrů vysokém náspu, dvojkolejný most – Langrův nosník přes silnici I/3 zasouvaný do tratě v nočních hodinách anebo most přes hlavní tepnu v centru města s omezenou stavební výškou. Zdvojkolejnění tratě si také vyžádalo vybudování celé řady zárubních a opěrných zdí pro omezení záborů nedrážních pozemků v urbanizovaném území.

V květnu 2010 obdržela stavba titul ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA 2009.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.