• SUDOP Praha
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Vysokorychlostní tratě by měly mít zákonem zajištěné financování

Na Konferenci Železnice 2019 odborníci řešili aktuální stav přípravy železniční infrastruktury

Praha, 28. 11. 2019 – V současnosti je rozpracován rekordní počet železničních projektů a je potřeba zajistit, aby se práce na nich nezastavily ani v případě ochlazení ekonomiky. To bylo téma prolínající se téměř všemi příspěvky přednášejících na konferenci Železnice 2019. O budoucnosti dráhy se diskutovalo ve čtvrtek 21. listopadu v pražském hotelu Olšanka na 24. ročníku tohoto setkání největších kapacit v oboru – správců, investorů, projektantů i stavitelů. Stěžejními tématy bylo zajištění stabilního financování investic do Rychlých spojení, modernizace stávajících tratí i nádražních budov.   

„Vysokorychlostní trati se konečně dočkaly všeobecné a především politické podpory a díky tomu se v uplynulém roce podařilo posunout jejich přípravu mílovými kroky. Jedná se ale o projekty, jejichž příprava i realizace přesahují několikero volebních období. Neradi bychom v budoucnu znovu zažili zmrazení investic a odložení již hotových projektů pod stůl. Byl bych proto velmi rád, pokud by se stabilní rozpočet pro investice na železnici podařilo garantovat zákonem,“ řekl Ing. Tomáš Slavíček, generální ředitel společnosti SUDOP PRAHA, která konferenci hostila.

Podle poslance Ing. Martina Kolovratníka se nyní zpracovává historicky největší počet projektů, z čehož vyplývají i obavy o jejich budoucí financování. Vysokorychlostní tratě by podle něj neměly být projektem ministerstva dopravy, ale celonárodní. Aby bylo garantováno, že projekty budou úspěšně realizovány, musí mít dopředu zajištěné a neměnné financování, proto je nezbytné stanovit dlouhodobý investiční plán železniční výstavby minimálně na 5 let.

Ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica představil rozpočet na nadcházející období. SFDI má na rok 2020 pro SŽDC v rozpočtu dedikováno přes 26 mld. Kč na neinvestiční výdaje, dalších 29 miliard si rozdělí ŘSD a SŽDC na investice. Zatímco na přípravu Rychlých spojení je financí dostatek, finance na jejich realizaci zatím zajištěny nejsou a bude potřeba je hledat.

Také předseda dopravní sekce Hospodářské komory České republiky Emanuel Šíp upozornil, že investice do strategických staveb je nutné opevnit proti účinkům hospodářského cyklu. Příprava staveb by měla pokračovat bez ohledu na případnou ekonomickou recesi. Řešením by byl mandatorní výdaj založený na politickém konsensu, který by zaručoval stabilitu investičních výdajů. Šíp navrhuje rezervovat na výstavbu vysokorychlostních tratí asi 30 – 40 mld. Kč ročně.

 

Back
Thank you. Your request has been sent successfully.