• SUDOP Praha
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Vysokorychlostní trať z Běchovic do Poříčan připraví SUDOP PRAHA s partnery

Správa železnic vybrala vítěze soutěže na projekt vysokorychlostní tratě. Zakázku na přípravu prvního úseku VRT z Běchovic do Poříčan získalo mezinárodní sdružení SUDOP PRAHA, Egis Rail a Mott MacDonald. Nyní běží lhůta na případná odvolání.

První vysokorychlostní trať v Česku má začít v železniční stanici Praha-Běchovice a končí zapojením do stávajících traťových úseků Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk město. Součástí smlouvy bude kromě samotné dokumentace pro územní rozhodnutí i zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

Jde o první zakázku na trať s rychlostí vyšší než 200 km/h, kdy její závěry by měly vést k územnímu rozhodnutí, tedy laicky stavu, kdy je stavbu možno umístit do území. Než dojde k samotné realizaci tohoto projektu, tedy zahájení stavby, bude muset investor následně ještě zadat vypracování dokumentace pro stavební povolení a vybrat stavební firmu.

Postup do další fáze budování VRT v České republice potvrdil i generální ředitel správce národní železniční infrastruktury Jiří Svoboda. „Vybrali jsme zpracovatele dokumentace pro územní řízení a dokumentace EIA. Připravujeme nyní podpis smlouvy,“ uvedl Svoboda.

„Na tuzemské železnici jde bezpochyby o velmi prestižní zakázku. SUDOP PRAHA, jako národní projekční lídr, o ni má zájem. Rozhodli jsme se proto spojit s těmi největšími světovými partnery v oblasti přípravy VRT. Volba francouzského Egis Rail a britských Mott MacDonald tak byla logickou sázkou na zkušenost, tradici i profesionalitu,“ uvedl ke složení týmu generální ředitel SUDOPU PRAHA Tomáš Slavíček. „Zahraniční experti s praktickými zkušenostmi v oblasti přípravy VRT doplní náš zkušený tým odborníků. Ti garantují, mimo jiné, detailní znalost českého prostředí a technických norem, které jsou pro bezchybnou realizaci projetu samozřejmě nutností,“ dodal Slavíček.

Sdružení pod vedením SUDOP PRAHA dokázalo ve výběrovém řízení nabídnout nejen nejzajímavější cenu. Získalo i nejvíce bodů v tzv. odborných ukazatelích, například v celkové odborné úrovni, složení týmu, identifikaci a řízení rizik nebo v přidané hodnotě, které hrají v investorem zvolené metodě hodnocení, tzv. Best Value, velmi podstatnou roli.

Technickou zajímavostí tohoto projektu bude bezpochyby její částečná čtyřkolejnost. Dvě koleje pro trať Běchovice – Poříčany tu povedou souběžně s dvojicí vnitřních kolejí pro budoucí spojení ve směru Praha-Zahradní město – Brno. Tato čtyřkolejná trať bude sloužit nejen pro vysokorychlostní vlaky, ale i pro národní spoje, např. Praha – Pardubice nebo Praha – Hradec Králové.

„I přes účast světových partnerů s mnoha praktickými zkušenostmi to ale nebude vůbec jednoduchá zakázka“, varuje Slavíček. Již teď jsou totiž známa mnohá úskalí při vedení této nové trati. „Mluvíme například o průchodu územím tzv. Klánovického lesa, což je evropsky významná lokalita. Složitý bude i průchod oblastí mezi dálnicí D11 a obcí Jirny, kde je bohužel jen velmi zúžený prostor, ačkoliv je zde platná dlouholetá územní rezerva“, nastínil některá z problematických míst generální ředitel SUDOPU PRAHA.

Technicky si projektanti budou muset poradit i s úpravami stávající železniční stanice Praha-Běchovice. „Ze zkušeností vím, že nelehkých okamžiků se během přípravy objeví celá řada. Je to ale vždy výzva, na kterou se těšíme a jsme připraveni se se všemi problémy vypořádat. Na této zakázce budou pracovat odborníci s mnohaletými zkušenostmi. Jako zázemí tu pak máme celý náš projekční dům s více než 300 zaměstnanci. Tvář české železnice spoluutváříme již více než 66 let a chceme se podílet i na její budoucnosti,“ dodal Tomáš Slavíček, který v čele této projekční organizace stojí posledních 10 let.

Back
Thank you. Your request has been sent successfully.