• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Česká Lípa
2013 - 2015

Země: Česká republika

Místo: Česká Lípa

Datum: 2013 - 2015

Projektový stupeň: Přípravná Dokumentace, Projekt

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Západ

Projekt staniční budovy a přístřešků: SUDOP PRAHA a.s., středisko Architektury a pozemních staveb

Projekt řeší modernizaci železniční stanice Česká Lípa. Součástí projektu je nejen modernizace kolejiště, ale také nové umístění nástupišť včetně zastřešení a staniční budovy pro cestující a to blíže k městu.

Projekt řeší modernizaci železniční stanice Česká Lípa. Součástí projektu je nejen modernizace kolejiště, ale také nové umístění nástupišť včetně zastřešení a staniční budovy pro cestující a to blíže k městu. V rámci projektu jsou tak položeny základy pro nový dopravní přestupní uzel. Součástí řešení je tak  i ideový návrh budoucích rozvojových  ploch a možného řešení tohoto přestupního uzlu.

Projekt nového nádraží má několik základních provozních vazeb. Před vstupem do nádraží mají cestující možnost volby a to zda využijí služeb staniční budovy (koupě jízdenek, čekárna, sociální zázemí pro cestující), nebo využijí přímého vstupu do podchodu a na nástupiště. V obou případech pak mohou cestující využít bezbariérový přístup do podchodu přes výtah umístěný ve staniční budově. Ten je v horní úrovni navržen jako prokládací a je zde možnost vstupovat do něj jak z budovy, tak z vnějšího prostoru. Díky tomu je tato bezbariérová provozní vazba zachována i při uzavření objektu. Bezbariérový přístup na vlastní ostrovní nástupiště je umožněn rovněž výtahy. Přímý vstup cestujících ze staniční budovy do podchodu je umožněn integrací jednoho schodiště podchodu přímo do budovy. Ze staniční budovy je i přímý výstup na přiléhající nástupiště.

 

Staniční budova

Objekt je navržen jako obdélníková budova s plochou střechou. Kolem budovy, která má rozměr 31,4 x 11,8 m, částečně obíhá lem 3 m širokého zastřešení. Ze strany od města (východní fasáda) slouží lem jako zastřešení vstupu do budovy a také jako přístřešek pro cestující autobusové přepravy. Směrem ke kolejišti slouží jako zastřešení nástupiště. Z jižní strany se k objektu přimyká zastřešení vstupu do podchodu. Ač se jedná o dva samostatné objekty, vytváří zastřešení vstupu do podchodu a zastřešení okolo budovy pohledově jeden celek. Fasády jsou řešeny kombinací plných ploch a prosklených částí.

Provozně je prostor staniční budovy rozdělen do 3 částí. Největší část z objektu zabírá hala pro cestující s návazným prostorem čekárny, dále sociální zázemí pro cestující a prostor a zázemí pokladen.

 

Zastřešení hlavního vstupu do podchodu, nástupišť a výtahů

Zastřešení hlavního vstupu (schodiště) do podchodu je navrženo jako samostatně stojící ocelová konstrukce se dvěma řadami podpor. Tvar zastřešení je ve tvaru W. Konstrukce je kombinací podélných a příčných vazníků zaklopena trapézovým plechem. Spodní část konstrukce je opatřena podhledem. Podhled nejen architektonicky sjednocuje vzhled nádraží, ale také slouží jako ochrana cestujících před úkapem kondenzace a jako ochrana před sedáním ptactva.

Zastřešení nástupišť je navrženo, jako jednoduchá ocelová konstrukce tvaru V. Délka zastřešení ostrovních nástupišť je 50 m. Součástí zastřešení nástupišť je i zastřešení schodišť a výtahových šachet. Spodní líc přístřešku je i v tomto případě opatřen podhledem.

Konstrukce zastřešení nástupišť je vytažena i nad výtahové šachty. Půdorysný rozsah zastřešení kopíruje rozměr výtahové šachty. Z vnější strany je výtahová šachta opláštěna provětrávanou fasádou ze stejného materiálu, jako jsou podhledy na nástupištích a staniční budově.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.