• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2007

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2007 - 2007

Projektový stupeň:

Předmětem posuzovaného záměru je zkapacitnění Štěrboholské radiály (Jižní spojky) v prostoru Rybníčků, kde v současné době představuje zúžený úsek trasy v místě přemostění malešické železniční tratì kapacitní omezení.

Oznámení se zabývá novostavbou jednosměrné komunikace, která je dílčí částí budoucí mimoúrovňové křižovatky Městského okruhu (MUK "Rybníčky"), projekčně přpravovaného jako stavba MO č.0094 Balabenka - Štěrboholská radiála. Předpokládá se využití stávající trasy Jižní spojky pro jízdní směr na západ a vybudování samostatné trasy (křižovatkové větve) pro jízdní směr na východ. Celková délka stavby činí 1,25 km, stavba bude prováděna za provozu, ve třech fázích. Situování záměru navazuje na stávající komunikaci.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.