• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Karlovarský kraj
1997

Země: Česká republika

Místo: Karlovarský kraj

Datum: 1997 - 1997

Projektový stupeň: DSP+RDS

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko 209 (HIP Ing. Tomáš Wangler)

Zhotovitel: Stavby mostů Praha a.s.

Realizace: 10/1998

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha

Nový železniční most je vyvolanou investicí v rámci rozsáhlé silniční stavby Severní obchvat Chebu, 2. stavba (1999).

Nový železniční most je vyvolanou investicí v rámci rozsáhlé silniční stavby Severní obchvat Chebu, 2. stavba (1999). Silnice I/6 odvádí z centra města tranzitní dopravu mezi hraničními přechody Pomezí a Vojtanov a městy Karlovy Vary a Plzeň. Obchvat byl zbudován jako čtyřpruhová rychlostní komunikace kategorie R26,5/100. V km 9,058 křižuje jeho trasa v hlubokém zářezu železniční trať Plesná st. hr. (- Františkovy Lázně) - Cheb, což si vyžádalo zřízení nového železničního mostu.

Návrh nosné konstrukce mostu s příhradovými hlavními nosníky a dolní ortotropní mostovkou s kolejovým ložem vychází ze zásad mostního vzorového listu ČD MVL 212, který vypracoval SUDOP PRAHA v roce 1990. Rozpětí konstrukce činí 46 m, osová vzdálenost hlavních nosníků 5,9 m a teoretická výška příhradového nosníku 5,2 m. Konstrukce byla navržena pro zatěžovací schéma ČD T.

Ze vzorového listu byly převzaty profily prutů hlavního příhradového nosníku, které jsou pro snazší provádění a revize výhradně otevřené: horní i dolní pás ve tvaru "kloboukovitých" průřezů, diagonály jako svařované I-profily. Montážní přípoje diagonál k pásům hlavního nosníku jsou provedeny jako svařované. Mostovka je ortotropní, s mezistyčníkovými příčnými výztuhami v polovině délky příhrad. Podélné výztuhy byly vzhledem ke svému značnému rozpětí navrženy jako uzavřené trapézy o výšce 300 mm. Nosná konstrukce mostu je opatřena protikorozní ochranou, sestávající z metalizace směsným materiálem Zinacor 850 a trojvrstvým epoxpolyuretanovým nátěrem.

Most si odnesl z 5. mezinárodního symposia MOSTY 2000 v Brně cenu MOSTNÍ DÍLO ROKU 1998, kterou mu udělilo Ministerstvo dopravy a spojů České republiky.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.