• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Pardubický kraj
2002 - 2004

Země: Česká republika

Místo: Pardubický kraj

Datum: 2002 - 2004

Projektový stupeň: Projekt

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko 209

odpovědný projektant: Ing. Vladimír Veselý

statika nosné konstrukce: Ing. Filip Šorm,

další spolupráce: Ing. Petr Hurych, FG Consult, s.r.o., Křístek, Trčka a spol., s.r.o.

Realizace: hlavní zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. dodávka OK: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 10/2004

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc

Novostavba dvoukolejného mostu je součástí modernizace úseku železniční trati Krasíkov - Česká Třebová.

Novostavba dvoukolejného mostu je součástí modernizace úseku železniční trati Krasíkov - Česká Třebová. Nově vybudovaný úsek je veden až o 50 m vpravo od trati původní, což vyvolalo požadavek na výstavbu nového tunelu a navazujícího mostu. Původní kamenný klenbový most byl zbourán.

Most přechází přes řeku Moravskou Sázavu, která se v místě rozdvojuje na vlastní tok a náhon pro elektrárnu, a dále přes cestu pro pěší a místní komunikaci. Je situován v intravilánu obce Krasíkov, ve staničním obvodu žst. Krasíkov. Kolej na mostě je v přechodnici a ve složených kruhových obloucích. Traťová rychlost je 160 km/h pro soupravy s naklápěcí skříní.

Nosná konstrukce byla navržena jako spojitá spřažená ocelobetonová konstrukce o pěti polích, v uspořádání se dvěma hlavními nosníky pod každou kolejí. Hlavní nosníky jsou svařované profily tvaru I proměnné výšky. Rozpětí polí je u konstrukce v 1. koleji 21,00 + 30,00 m + 30,00 m + 30,00 m + 19,90 m. U konstrukce ve 2. koleji jsou rozpětí nepatrně odlišná. Konstrukce má spřažené ocelobetonové příčníky. Ložiska jsou elastomerová.

Založení spodní stavby, opěr i pilířů je hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Na obou stranách mostu je na římsách připevněna odrazivá protihluková stěna z ocelových sloupků a průhledné skleněné výplně.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.