• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Ústecký a Karlovarský kraj
2002 - 2003

Země: Česká republika

Místo: Ústecký a Karlovarský kraj

Datum: 2002 - 2003

Projektový stupeň: Projekt

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko 209

odpovědný projektant: Ing. Vladimír Veselý statika nosné konstrukce: Ing. Filip Šorm, další spolupráce: Ing. Tomáš Martinek, Jaroslav Voříšek, Karin Krasnická, VIN Consult spol. s r.o.

Realizace: hlavní zhotovitel: SSŽ, a.s., OZ 09 Řevnice

dodávka OK: FIRESTA - MCE Slaný s.r.o.

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň

Rekonstrukce mostu je součástí stavby Elektrizace trati Kadaň - Karlovy Vary. V rámci této akce byly vyměněny nosné konstrukce v obou kolejích.

Rekonstrukce mostu je součástí stavby Elektrizace trati Kadaň - Karlovy Vary. V rámci této akce byly vyměněny nosné konstrukce v obou kolejích. V 1. koleji byla konstrukce z roku 1928 a ve 2. koleji konstrukce z roku 1898. Dále byly přestavěny úložné prahy na opěrách i na pilíři, závěrné zdi na opěrách a horní části opěr a rovnoběžných křídel. Zachované části spodní stavby byly sanovány injektáží.

Most přechází přes řeku Ohři a přes místní komunikaci. Je situován na okraji města Klášterec nad Ohří, asi 1,1 km za železniční stanicí ve směru na Karlovy Vary. Kolej na mostě je v přímé a na převážné části mostu je vodorovná. Traťová rychlost je až 100 km/h pro soupravy s naklápěcí skříní.

Nosná konstrukce byla navržena jako spojitá spřažená ocelobetonová konstrukce o dvou polích, v uspořádání se dvěma hlavními příhradovými nosníky pod každou kolejí. Rozpětí polí je u nosných konstrukcí v obou kolejích 2 x 42,35 m. Ložiska jsou hrncová, mostní závěry jsou vodotěsné lamelové, odvodňovací systém uzavřený nerezový, na obou římsách mostu jsou umístěny protihlukové stěny s horní částí z průhledného plastu. Založení spodní stavby, opěr i pilíře, je původní, plošné.

V dubnu 2007 udělilo Ministerstvo dopravy ČR realizované rekonstrukci cenu MOSTNÍ DÍLO ROKU 2005.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.