• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeň
2013

Země: Česká republika

Místo: Plzeň

Datum: 2013 - 2013

Projektový stupeň: Přípravná dokumentace (PD) – aktualizace

Klient: Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Západ

Adresa klienta: Sokolovská 278 190 00 Praha 9

Cena: Investiční náklady 140 405 000 Kč + 42 254 000 Kč

Přemostění Mikulášské ulice je řešeno dvěma samostatnými mostními objekty.

Přemostění Mikulášské ulice je řešeno dvěma samostatnými mostními objekty

SO 34-38-12 Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Cheb: severní most

SO 34-38-13 Železniční most ev. km 349,279 trati Plzeň – Domažlice: jižní most

Pro návrh obou mostů byl rozhodující požadavek na výrazné zvětšení prostorového uspořádání pod mostem a min. podjezdná výška na komunikaci Mikulášská (silnice I. třídy – odsouhlasena podjezdná výška 4,2 m s rezervou 0,5 m k vedení trolejbusové nebo tramvajové trakce uchycené na konstrukci mostu – celkem tedy 4,7 m). U severního mostu pak i šikmost a značná změna šířky konstrukce.

SO 34-38-12 Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Cheb

Novou nosnou konstrukci tvoří dvě samostatné deskové konstrukce z předpjatého betonu. V podélném směru budou konstrukce navrženy jako spojitý nosník o dvou polích rozpětí 20,014 m + 22,454m a 21,020 m + 23,582 m, s náběhem u střední stojky a s náběhem u podporových příčníků. Tloušťka desek je v místě nad pilířem 1400 mm (z toho 150 mm tvoří náběh u pilíře), tloušťka v místě podporového příčníku je 1200 mm (z toho 150 mm tvoří náběh). Střední stojky tvoří samostatné pilíře kruhového průřezu. Plzeňská opěra je založena plošně, pilíře a chebská opěra na velkoprůměrových pilotách.

SO 34-38-13 železniční most ev. km 349,279 trati Plzeň – Domažlice

Nová nosná konstrukce je navržena jako monolitický rám o třech polích se zabetonovanými nosníky o rozpětí 4,1m + 27,42m + 4,1m. Ve středním poli mají zabetonované nosníky proměnnou výšku. Dolní pásnice nosníků je navržena v parabolickém oblouku. Mostovka je v příčném řezu vodorovná se střechovitým podélným spádem 1,0%. Nad stěnami je výška NK cca 1,35 m, v polovině rozpětí má NK výšku 0,90 m. Na krajích NK jsou umístěny průběžné monolitické římsy. Konstrukce je založena plošně na základové desce tl. 1,50 m, která tvoří spodní desku rámové opěry.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.