• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeň
2009 - 2012

Země: Česká republika

Místo: Plzeň

Datum: 2009 - 2012

Projektový stupeň: IČ - zajištění ÚR, DÚR

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Plzeň, HIP Ing. Jana Bohatá

Projekt řeší výstavbu části vnějšího městského okruhu v Plzni, a to v úseku křižovatek ulic 17. listopadu - Klatovská a Samaritská – Zborovská o celkové délce cca 1,15km.

Projekt řeší výstavbu části vnějšího městského okruhu v Plzni, a to v úseku křižovatek ulic 17. listopadu - Klatovská a Samaritská – Zborovská o celkové délce cca 1,15km. Navrhovaná trasa městského okruhu vede ulicí 17. listopadu od křižovatky s ulicí Klatovskou, podchází ulici E. Beneše do rokle pod jižním okrajem Fakultní nemocnice Bory, dále podchází železniční trať Plzeň – Klatovy a vyúsťuje do Zborovské ulice v pokračování k bráně ETZ, kde je ukončena.

Význam stavby z hlediska místního rozvoje dopravní infrastruktury stavba přináší v podobě kapacitnějšího, plynulejšího a bezpečnějšího provozu pro dopravní spojení městských částí Jižní Předměstí a Slovany, resp. propojení důležitých silničních tahů procházejících městem (I/20 a I/27). Nový stav je navržen tak, aby byla zajištěna popř. vylepšena dopravní obslužnost všech objektů v oblasti a to zejména pro vozidla záchranné služby, svoz komunálního odpadu apod. Dále doplňuje a navyšuje počet parkovacích stání v oblasti.

Z hlediska regionálního nebo vyššího významu má stavba efekt zvýšení rychlosti tranzitní dopravy v dané oblasti. Stavba je realizována zejména z důvodu zvýšení kapacity komunikace, čímž bude umožněno převádět oblastí větší intenzity dopravy, přičemž dojde ke zvýšení plynulosti i bezpečnosti vozidel projíždějících po trase. Projekt k územnímu řízení obsahuje množství souvisejících inženýrských objektů mostních staveb, zdí, protihlukových stěny a přeložek trubních a kabelových tras. Souběžně s projektovou přípravou probíhala inženýrská činnost spočívající v zajištění souhlasných stanovisek orgánů městské a státní správy s následným zajištěním územního rozhodnutí.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.