• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2018

KLIENT:
SŽDC, s.o.

STUPEŇ DOKUMENTACE:
Vyhledávací studie

ROK ODEVZDÁNÍ:
2018

Zpracovatelé:
Ing. Martin Vachtl
Ing. Norbert Mondek
Ing. Jan Novák
Ing. Jan Turek
Jan Hetzer
Ing. Matěj Mareš

Vyhledávací studie odstavných kapacit v uzlu Praha je průkazem prostorových, technických a provozních možností pro krátkodobé odstavy, provozní ošetření a pro deponii vozů a souprav v osobní dopravě.

Vyhledávací studie odstavných kapacit v uzlu Praha je průkazem prostorových, technických a provozních možností pro krátkodobé odstavy, provozní ošetření a pro deponii vozů a souprav v osobní dopravě. Výstupem studie je podklad pro rozhodnutí o realizaci odstavných kapacit, pro koordinaci s návaznými stavbami a především pro územní ochranu stávajících železničních ploch, jejichž opuštění by mohlo mít negativní dopady na provoz železniční dopravy v nejzatíženějším železničním uzlu v České republice.

Jednotlivé areály jsou určeny v souladu se zadáním pro:

·       krátkodobé odstavování – za účelem vymístění samotného obratového pobytu soupravy z dané žst. do obratových kolejí v nejbližší možné lokalitě;

·       sedlové odstavování – za účelem odstavení souprav během dopoledního přepravního sedla, tzn. mezi ranní a odpolední přepravní špičkou, převážně u regionální osobní dopravy;

·       provozní ošetření a deponie – v maximálním návrhu prakticky charakter depa kolejových vozidel.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.