• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2017

Stupeň dokumentace: Studie

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.

Odpovědný zpracovatel projektu:    Ing. Martin Vachtl (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, autorizace ČKAIT 0013094)

Zpracovali:
Ing. Martin Vachtl
Zdeněk Melzer
Ing. Roman Charvát
Ing. Markéta Rožníková

Předmětem dokumentace „Citylogistika na území hl. m. Prahy zabezpečovaná vodní dopravou“ je analýza možností nákladní přepravy po vodní cestě na území hl.m. Prahy, vytipování vhodných pilotních projektů a jejich technické a ekonomické ověření.

Předmětem dokumentace „Citylogistika na území hl. m. Prahy zabezpečovaná vodní dopravou“ je analýza možností nákladní přepravy po vodní cestě na území hl.m. Prahy, vytipování vhodných pilotních projektů a jejich technické a ekonomické ověření. Dokumentace je rozdělena na čtyři části:

A.          Marketingová analýza

B.           Rámcové řešení logistiky a technické řešení v navržených lokalitách

C.           Ekonomické hodnocení citylogistiky na území hl. m. Prahy

D.          Dokumentace závěrů a prezentace

Cílem studie je vytvoření podkladu pro Plán udržitelné mobility pražské aglomerace a začlenění vodní dopravy do každodenních logistických procesů na území hlavního města.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.