• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Mstětice
2007 - 2008

Země: Česká republika

Místo: Mstětice

Datum: 2007 - 2008

Projektový stupeň: DSP, DPS, AD

Investor: Eurosignal a.s.

Projekt: DSP, DPS: SUDOP PRAHA a.s., středisko architektury a pozemních staveb

Autoři: HIP Ing. Ondřej Kafka, Ing. arch. Tomáš Pechman, spolupráce Ing. Katarína Bodnárová

Zhotovitel: NAVATYP a.s, manažer stavby Ing. Václav Holý, stavbyvedoucí Stanislav Lukáš

Investiční náklady: 138 mil. Kč, z toho 104 mil. Kč z fondů Evropské unie

Vědeckotechnický park, slouží jako víceúčelový soubor pracovišť pro podporu výzkumu a vývoje v oblasti železniční dopravy.

Vědeckotechnický park, slouží jako víceúčelový soubor pracovišť pro podporu výzkumu a vývoje v oblasti železniční dopravy. Pracoviště, výzkumné laboratoře, jednací, seminární a shromažďovací prostory jsou soustředěny do jedné dvoupodlažní budovy. Budova je navržena tak, aby ji bylo možno bez větších komplikací v budoucnu dostavět o další jedno či dvě podlaží.

Součástí areálu jsou i venkovní parkovací plochy a klidová odpočinková zóna se zelení. Celý areál působí technickým dojmem.

Vědeckotechnický park je navržen jako stavba, která v sobě zahrnuje tři základní funkce. Vědecký park, Centrum vědeckotechnických informací a Vědecký inkubátor. Vědeckotechnický park jsou vědecko-vývojová pracoviště a prostory pro studijní, školící, prezentační a seminární činnost subjektů, které mají vztah k železniční a ostatní kolejové dopravě. Jeho provoz tvoří kanceláře, počítačové laboratoře, laboratoř EMC (elektromagnetická kompatibilita), klimatickou laboratoř atd. V laboratoři EMC je instalováno velmi ojedinělé zařízení. Ve skutečnosti se jedná o místnost v místnosti o rozměrech 3,8 x 7,4 x 3 m, ve které je „rádiové ticho“. V tomto tichu budou testována nová elektronická zařízení, která zde budou vyvíjena pro použití na drážních stavbách v budoucích letech. V klimatické laboratoři jsou instalovány dvě klimatické komory, ve kterých bude možno navodit teplotu až mínus 80° C! Toto prostředí bude rovněž sloužit k testování nových elektronických zařízení. Vědecký inkubátor slouží pro stáže a pronájmy vysokým školám a externím organizacím. Tato pracoviště budou využívána jen v omezených časových úsecích pro firmy začínající v oboru. V Centru vědeckotechnických informací budou probíhat školící a prezentační akce tematicky příbuzných subjektů. Jednotlivé části budou fungovat jako stálá, občasná i pronajímatelná pracoviště a jako přednáškové nebo jednací prostory.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.