• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
, Plzeň
2014 - 2016

Projektant:        

SUDOP PRAHA a.s.

Zhotovitel:      

Sdružení MTS + OHL – Uzel Plzeň (Metrostav a.s., OHL ZŠ, a.s.)

Investor:        

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Statutární město Plzeň

Stavební náklady: 1,4 mld. Kč

 

Jedná se o jednu z hlavních staveb modernizace železničního uzlu Plzeň, jejíž stěžejní částí byla rekonstrukce přemostění Mikulášské ulice v centru města.

Jedná se o jednu z hlavních staveb modernizace železničního uzlu Plzeň, jejíž stěžejní částí byla rekonstrukce přemostění Mikulášské ulice v centru města, při zajištění minimálních dopadů do železniční dopravy a do jedné z páteřních komunikací silniční sítě a linek městské hromadné dopravy. Rozšířením mostní konstrukce u obou mostů, došlo k výraznému zkvalitnění silniční dopravy a k celkovému zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v dané lokalitě. Výstavba nových nástupišť os. nádraží celkově pozvedla úroveň železniční infrastruktury, vč. maximálního zajištění komfortu pro cestující a bezpečnost železničního provozu.

Modernizace železniční stanice je rozdělena na celkem pět samostatných staveb, které jsou mezi sebou technicky a ekonomicky provázány. Smyslem nákladné modernizace je uvést plzeňské nádraží do stavu, který odpovídá jeho významu a současným požadavkům na moderní cestování. Ukončení celého souboru staveb je při celkových investičních nákladech zhruba 6,3 miliardy korun naplánováno na rok 2022.

Uzel Plzeň, 2. stavba – základní technické údaje:

Traťová rychlost pro průjezd ve směru III. TŽK: 80 km/h.
Délka nově vložených kolejí: 5,5 kilometru.
31 zcela nových výhybek.
35 výhybek nově zabezpečených.
24 výhybek nově vybaveno elektroohřevem.
Nové trakční vedení dosáhne délky 17,4 kilometru.
Nové nástupištní hrany o délce 1,1 kilometru.
Nový podchod o délce 29 metrů.
Zavazadlový tunel délky 39 metrů.

Uzel Plzeň, 2. stavba byla zahájena v prosinci roku 2016. Její náplní je především rekonstrukce osobního nádraží Plzeň hl. n. Dokončení této etapy se předpokládá v roce 2019. Stěžejními celky jsou pak rekonstrukce jižní části osobního nádraží, včetně nástupišť, dále prodloužení zásobovacího tunelu, rekonstrukce chebského zhlaví a přestavba mostů Mikulášská. Řešeny budou rovněž komunikace a přednádraží, zahrnující rozsáhlé úpravy veškeré infrastruktury. V místě pod novými železničními mosty dojde k významnému nárůstu šířky uličního prostoru. Současná tramvajová trať dostane nové samostatné těleso, silniční komunikace dva jízdní pruhy v obou směrech a zbudována bude také cyklostezka a chodníky. V současné době probíhají v Mikulášské ulici práce na přeložkách infrastruktury a přípravné práce pro snesení mostní konstrukce severního mostu. Dále probíhají práce na demontáži stávajícího železničního svršku v severní části kolejiště a potřebné úpravy trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Rovněž již byly zahájeny práce na výstavbě odstavných kolejí pro ošetření osobních souprav.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.