• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
, Plzeň
2012 - 2013

Služba: Pozemní a Dopravní stavitelství
Segment trhu: Železnice / MHD
Datum zahájení: 2014
Datum dokončení: 2017
Klienti: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Země: Česká republika
Město: Plzeň
Stav projektu: kompletní
Ocenění
Titul Česká dopravní stavba 2016
Předpokládané stavební náklady: 2,9 mld. Kč

Projekt představoval zásadní modernizaci železniční stanice Plzeň hl. n. Novostavbu prvního až čtvrtého nástupiště, výstavbu nového podchodu, úplnou přestavbu severní a východní části nádraží včetně navazujícího kolejiště.

Projekt představoval zásadní modernizaci železniční stanice Plzeň hl. n. Novostavbu prvního až čtvrtého nástupiště, výstavbu nového podchodu, který propojí všechna nástupiště s ulicí Šumavská, úplnou přestavbu severní a východní části nádraží včetně navazujícího kolejiště ve směru Praha, Žatec, České Budějovice. Stavba zahrnovala rekonstrukci železničního svršku a spodku, odvodnění, trakčního vedení, tří mostů, silnoproudé a slaboproudé technologie a zcela nové elektronické zabezpečovací zařízení.

Stavbu lze prostorově vymezit úpravami kolejiště v následujícím rozsahu:

chebské zhlaví seřaďovacího nádraží a průjezd seřaďovacím nádražím ve směru na Žatec
pražské zhlaví osobního nádraží včetně navázání na souběžně realizovanou stavbu „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ ve směru na Prahu
celé kolejiště Lobzy a jeho propojení se seřaďovacím nádražím v prostoru Ústředního stavědla
českobudějovické zhlaví osobního nádraží
severní a střední část kolejiště osobního nádraží včetně ostrovních nástupišť 1–4

Modernizace železniční stanice je rozdělena na celkem pět samostatných staveb, které jsou mezi sebou technicky a ekonomicky provázány. Smyslem nákladné modernizace je uvést plzeňské nádraží do stavu, který odpovídá jeho významu a současným požadavkům na moderní cestování. Ukončení celého souboru staveb je při celkových investičních nákladech zhruba 6,3 miliardy korun naplánováno na rok 2022.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.