• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Pardubický kraj
2008 - 2009

Země: Česká republika

Místo: Pardubický kraj

Datum: 2008 - 2009

Projektový stupeň: Studie, DÚR

Přípravná dokumentace: SUDOP PRAHA a.s., středisko Hradec Králové, HIP Ing. Daniel Filip

Architektonické řešení: Ing. arch. Tomáš Pechman

Úsek železniční tratě mezi Ústím nad Orlicí a Chocní je jedním z posledních nemodernizovaných mezistaničních úseků na I. tranzitním železničním koridoru ČR.

Úsek železniční tratě mezi Ústím nad Orlicí a Chocní je jedním z posledních nemodernizovaných mezistaničních úseků na I. tranzitním železničním koridoru ČR.  Konfigurace terénu a přírodní hodnota údolí Tiché Orlice neumožňuje zlepšení parametrů tratě v údolí a bylo navrženo nové vedení tratě. Nová trať se odpojuje ze stávající za ŽST Ústí nad Orlicí, překonává železniční estakádou údolí Tiché Orlice a vstupuje do tunelu Oucmanice délky téměř 5 km.  Za tunelem trať znovu překonává údolí Tiché Orlice estakádou po jihozápadním okraji Brandýsa nad Orlicí, na estakádě je umístěna zastávka. Následuje tunel Hemže délky 1,2 km a před Chocní se nová trať napojuje zpět na stávající.

Účelem stavby „Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať“ je okamžité zvýšení rychlosti v daném úseku na V = 160 km/h po stavbě a dosažení připravenosti na zvýšení rychlosti až na Vvýj = 200 km/h bez dodatečných úprav trasy a rozhodujících objektů. Zvýšení rychlosti přinese zkrácení jízdních dob, zvýšení komfortu cestování a nárůst konkurenceschopnosti železniční dopravy.

Realizací stavby „Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať“ vznikne spojitý úsek s rychlostí V = 160 km/h v délce 45,5 km od ostrovního nástupiště v ŽST Ústí nad Orlicí po vjezd do ŽST Pardubice hl. n. Pro soupravy s naklápěcí technikou bude spojitý úsek s rychlostí V = 160 km/h dlouhý 52,4 km.

Stávající úsek železniční tratě mezi Ústím nad Orlicí a Chocní je omezující mezistaniční úsek na trase I. tranzitního železničního koridoru ČR, který nebyl dosud  modernizován. V úseku je omezena rychlost, mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí od 70 do 85 km/h a mezi Brandýsem nad Orlicí a Chocní do 110 km/h.

Železniční trať opouští údolí Tiché Orlice. Délka nové tratě je 10,157 km a je kratší o 2,4 km proti stávající. Vedení nové tratě je technicky velmi náročné. Vysoký podíl nové trasy tvoří inženýrské stavby – tunely délky 5 km a 1,2 km, železniční mosty přes údolí Tiché Orlice s délkami přemostění 295 m a 587 m, velký počet opěrných a zárubních zdí. Zastávka Bezpráví se ruší bez náhrady, ŽST Brandýs nad Orlicí se mění na zastávku s umístěním mimo centrum města. Součástí stavby jsou přístupové komunikace k portálům tunelů pro jednotky IZS a nástupní a záchranné plochy, systém zásobování tunelů požární vodou, přeložky stávajících komunikací se silničními mosty, technologické objekty u portálů tunelů, trakční měnírna a rozvodna, veškeré technologie umožňující a zabezpečující provoz na železniční trati a zvláště v železničních tunelech, přeložky sítí technické infrastruktury, rekultivace opouštěné železniční tratě, opatření k ochraně přírodního bohatství dle požadavků orgánů životního prostředí.

Vzhledem k finanční náročnosti stavby jsou v současnosti prověřovány jiné možnosti zlepšení parametrů železniční tratě.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.