• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2010 - 2018

Investor: České dráhy, a.s.

Generální projektant: SUDOP PRAHA a.s., středisko Architektury a pozemních staveb

Generální dodavatel: STRABAG Rail a.s.

Hlavní dodavatel: Metrostav a.s, Divize 8

Dodavatel soustruhu: HEGENSCHEIDT-MFD GmbH

Počátkem září 2018 byl na Depu kolejových vozidel Praha uveden do provozu nový tandemový podúrovňový soustruh pro obrábění soukolí kolejových vozidel. Toto zařízení slouží k obrábění soukolí lokomotiv a železničních vagónů.

Počátkem září 2018 byl na Depu kolejových vozidel Praha uveden do provozu nový tandemový podúrovňový soustruh pro obrábění soukolí kolejových vozidel. Toto zařízení slouží k obrábění soukolí lokomotiv a železničních vagónů. Každé kolo se po určitém počtu najetých kilometrů „sjede“ a již není ideálně kruhové. Soustruh kolo obrobí do původního ideálně kruhového tvaru, což prodlužuje jejich životnost a tím šetří dopravcům peníze.

Myšlenka vybudovat podúrovňový soustruh na DKV Praha je stará již mnoho let. Původně měl být soustruh postaven v rámci nové opravárenské haly. Ta by však byla i pro ČD obrovskou investicí, a protože depo soustruh nutně potřebovalo, rozhodl se investor vestavět halu pro soustruh do nepoužívaného dvora stávající opravárenské haly 512. Na Sudopu vznikl nejdříve projekt pro územní řízení a následně i projekt pro stavební povolení a zadání stavby. Po několikaleté prodlevě, kterou zapříčinila hospodářská krize, vypsaly České dráhy v roce 2017 soutěž na zhotovitele stavby. Projekt byl aktualizován dle aktuálních požadavků zadavatele a dopracován do stupně DPS. Následně jsme z pozice projektanta dozorovali stavbu.

 

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.