SUDOP PRAHA a.s. | Studie zastřešení žst. Praha Masarykovo nádraží | SUDOP PRAHA a.s.
  • Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
, Praha
2015 - 2016

Projekt nového řešení kolejiště a jeho zastřešení pochází z dílen společností SUDOP PRAHA a Jakub Cigler Architekti.

Přestavba spočívá v komplexní modernizaci stanice. Zahrnuje mimo jiné rozšíření stávajícího počtu kolejí ze sedmi na devět, vybudování nového vestibulu ve formě zastřešení propojujícího prostor ulic Na Florenci, Hybernská a Opletalova s přístupy na jednotlivá nástupiště.