• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Slovenská Republika, Bratislava
2016 - 2018

Zadavatel: ŽSR

Termín: 2016-2018

Na zpracování se podílely společnosti:
REMING CONSULT a.s.
SUDOP PRAHA a.s.
DOPRAVOPROJEKT a.s.
AM Sudop, spol. s r.o.

Studie uzlu Bratislava je komplexním dokumentem, který slouží jako podklad pro další rozvoj železniční dopravy v Bratislavě. Na zpracování se podílely společnosti REMING CONSULT a.s., SUDOP PRAHA a.s., DOPRAVOPROJEKT a.s. a AM Sudop, spol. s r.o.

Železniční doprava v hlavním městě SR se potýká s kapacitními i technickými nedostatky. Na základě analýzy cílů, bylo definováno několik provozních konceptů železniční regionální i dálkové dopravy. Definované provozní koncepty byly prověřeny z hlediska návrhu potřebných úprav železniční infrastruktury, provozní a dopravní technologie, analýzy přepravní poptávky a v neposlední řadě i z hlediska jejich ekonomické efektivnosti. Hlavním úkolem společnosti SUDOP PRAHA a.s. bylo vedení celého úkolu, návrh a vyhodnocení dopravního průzkumu, definice cílů projektu, zpracování dopravního modelu osobní dopravy, zpracování přepravní prognózy nákladní dopravy, analýza přínosů pro CBA a navržení metodiky MCA a RA.

Zpracovaný dopravní model byl hlavním nástrojem k posouzení provozních konceptů i nově navrhovaných TIOP (terminály integrovanej osobnej prepravy) a jejich optimalizaci. Podkladem pro dopravní model byl model Bratislavy zpracovaný v rámci prací na generelu dopravy Bratislavy (UGD BA). Tento model bylo nutné podstatně upravit. Bylo nutné vytvořit regionální model na základě provedených průzkumů a zkalibrovat městský a regionální model včetně výpočetních procedur a parametrů. Dopravní model procházel několika kontrolními mechanismy jak zadavatele ŽSR, ale i MVD, JASPERS, ÚHP a dalších. Vznikl tak silný nástroj pro rozhodování o optimální koncepci železničního uzlu, tak aby vzniklo ekonomické a udržitelné řešení s maximálními přínosy pro uživatele.

Obr.: Časová dostupnost z žst. Bratislava hl. st v provozním konceptu 4.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.