• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
1998 - 2002

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 1998 - 2002

Projektový stupeň: DZS, RDS, AD

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko 202, HIP Ing. Hana Staňková

Realizace: Sdružení 517 (Metrostav a.s., SSŽ a.s., Stavby mostů Praha a.s. a Max Bögl & Josef Krýsl, k.s.), 05/1999 - 06/2002

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Náklady: 1,5 mld. Kč

Do provozu: 29. 10. 2001

Šestipruhová komunikace okruhu v kategorii R 34/120 má délku 2,508 km. Z toho 1,003 km je vedeno na estakádě, která je nejvýznamnějším stavebním objektem.

Šestipruhová komunikace okruhu v kategorii R 34/120 má délku 2,508 km. Z toho 1,003 km je vedeno na estakádě, která je nejvýznamnějším stavebním objektem. Součástí stavby jsou i dvě mimoúrovňové křižovatky - Řepy (dvě větve, protože převážná část křižovatky byla součástí stavby 516), a dále Ruzyně, spojující ulice Evropskou, Drnovskou a K letišti s okruhem.

Přímo v mimoúrovňové křižovatce Řepy začíná estakáda, jejíž součástí jsou i dvě sjízdné rampy pro větve křižovatky. Při délce 1003 m má estakáda celkem 24 polí o rozpětí 38 až 46 m. V křižovatce Ruzyně je 70 m dlouhý most na Evropské ulici, který nemá žádné dva příčné řezy stejné, čtyři podchody pro pěší a podchody pro biokoridory z klenbových prefabrikátů SSŽ TOM.

V roce 2004 získala stavba CENU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY za významný přínos k realizaci strategicky důležitého silničního okruhu a za přínos k bezpečnému propojení města s mezinárodním letištěm.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.