• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Karlovarský kraj
2001 - 2005

Země: Česká republika

Místo: Karlovarský kraj

Datum: 2001 - 2005

Projektový stupeň: DSP, RDS, AD

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko 202 HIP Ing. Zbyněk Musil

Realizace: Sdružení Obchvat Ostrov (SSŽ a.s., o.z. Karlovy Vary, Metrostav a.s., SMP CONSTRUCTION a.s. a STRABAG a.s.) 11/2002 - 09/2005

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary

Náklady: 2 mld. Kč (z toho 0,55 mld. spoluúčast EU)

Do provozu: 11. 7. 2005

Obchvat je součástí silničního propojení Karlovy Vary - Chomutov, resp. Karlovy Vary - Jáchymov - hraniční přechod Boží Dar (SRN).

Obchvat je součástí silničního propojení Karlovy Vary - Chomutov, resp. Karlovy Vary - Jáchymov - hraniční přechod Boží Dar (SRN). Nahrazuje stávající průtah městem Ostrov, čímž zajišťuje odvedení tranzitní dopravy mimo střed města. Kromě hlavní trasy v délce 5,645 km jsou součástí stavby i tři mimoúrovňové křižovatky, osm mostních objektů (největší most délky přes 370 m), opěrné a protihlukové zdi, přeložky vodotečí, přeložky inženýrských sítí, návrhy světelných signalizačních zařízení i zabezpečovacích zařízení na dráze, vegetační úpravy a rekultivace, demolice zasažených pozemních objektů a návrh haly pro SÚS Otovice.

V roce 2006 obdržela stavba titul DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2006 za významný přínos v odstranění negativních vlivů dopravního provozu na životní prostředí. Stavba získala i CENU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.