• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Přerov
2008 - 2009

Země: Česká republika

Místo: Přerov

Datum: 2008 - 2009

Projektový stupeň: DSP, DZS

DUR, DSP, ZDS: SUDOP PRAHA a.s., středisko Hradec Králové, HIP Ing. Daniel Filip

Kontejnerový terminál Přerov v Horní Moštěnici byl vybudován jako provizorní v polovině 70. let 20. století a je beze změn provozován dodnes.

Kontejnerový terminál Přerov v Horní Moštěnici byl vybudován jako provizorní v polovině 70. let 20. století a je beze změn provozován dodnes. Kontejnerový terminál již nevyhovuje svým stavem ani rozsahem současným a výhledovým požadavkům na kapacitu a na technické zajištění provozu. Vlastník rozhodl o revitalizaci terminálu sestávající z vybudování větší a únosnější plochy pro manipulaci s kontejnery a jejich skladování, vybudování nové provozní budovy, zlepšení napojení na silniční a železniční infrastrukturu.

Účelem stavby Revitalizace kontejnerového terminálu Přerov v Horní  Moštěnici je odstranit stávající provizoria a uvést jeho objekty a zařízení do stavu, který by prodloužil životnost terminálu na další desítky let, odpovídal by aktuálním požadavkům na ochranu životního prostředí, umožnil použití moderních prostředků a technologií při manipulaci s kontejnery a zajistil potřebnou kapacitu pro očekávaný vyšší objem výkonů a rozsah poskytovaných služeb.

Základní funkcí kontejnerového terminálu Přerov je překládka nebo nakládka a vykládka ložených a prázdných kontejnerů mezi železničními vozy a silničními vozidly. Kontejnerový terminál Přerov je součástí sítě veřejných kontejnerových terminálů ČSKD - INTRANS určených pro překládku kontejnerů ISO třídy 1 (20´ a 40´) v režimu silnice – železnice – silnice a k poskytování souvisejících doplňkových služeb v kombinované přepravě a dopravě. Rozvoj kombinované dopravy je pro její šetrnější vliv na životní prostředí v souladu s dopravní politikou České republiky a celé Evropské unie. S tím korespondují i strategické záměry společnosti ČSKD - INTRANS, směřující k posílení její pozice v mezinárodní kontejnerové dopravě. Do strategie firmy zapadá i zkvalitnění infrastruktury kombinované dopravy, kam patří také kontejnerový terminál Přerov.

Nová zpevněná plocha je navržená s betonovým povrchem v dimenzi pro pojezd těžkého čelního překladače kontejnerů a pro uskladnění kontejnerů na sobě. Plocha je odvodněna přes akumulační nádrž s regulací odtoku do vodoteče. Přístup na plochu je z rekonstruované železniční vlečky, napojené na celostátní trať, a ze silnice III. třídy, napojené na silnici I. třídy - součástí stavby je úprava křižovatky.  Provozní budova je navržena pro administrativní a technické zajištění provozu terminálu. Plocha je osvětlena, provoz je monitorován kamerovým systémem.

Zahájení revitalizace bylo vzhledem k celosvětovému poklesu hospodářství a nákladní dopravy odloženo.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.