• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
, Praha
2013

Zhotovitel stavby: společnosti Metrostav a PROMINECON CZ

fáze I spolufinancována z Operačního programu Doprava (OPD) 2007-2013

fáze II spolufinancována z OPD 2014-2020.

Celkové investiční náklady fáze I: 304 093 823 Kč bez DPH.

Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro fázi I byl ve výši až 166 229 716 Kč.

Celkové investiční náklady fáze II činily 386 150 942 Kč bez DPH.

Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro fázi II byl ve výši až 261 920 823 Kč.

Rozsáhlá rekonstrukce stávajícího historického objektu haly pražského hlavního nádraží, který podléhá památkové ochraně.

Hala byla postavena na počátku 20. století v té době patřila v Evropě ke zcela unikátním stavbám. A to nejen díky svým rozměrům přibližně 227 krát 76 metrů a výšce 18 metrů. Ocelová dvojlodní hala je nedílnou součástí památkově chráněného komplexu staveb pražského hlavního nádraží. Její oblouková konstrukce se klene nad 1. až 4. nástupištěm.

Stavba zahrnovala rekonstrukci odvodnění haly, rekonstrukci a dostavbu lávek včetně zábradlí, nové prosklení světlíků, bočních stěn a čel haly a přístřešku Fantovy budovy. Byla provedena také obnova protikorozní ochrany nosné konstrukce, nahrazení střešního pláště novým, revize spojů a obnova poškozených nýtů.

Zhotovitelem stavby s názvem Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n., fáze II byly společnosti Metrostav a PROMINECON CZ. Jedná se o fázovaný projekt, kdy fáze I byla spolufinancována z Operačního programu Doprava (OPD) v programovém období 2007-2013 a fáze II byla schválena ke spolufinancování z OPD v programovém období 2014-2020.

Celkové investiční náklady fáze I činily 304 093 823 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro fázi I byl ve výši až 166 229 716 Kč. Celkové investiční náklady fáze II činily 386 150 942 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro fázi II byl ve výši až 261 920 823 Kč. Národní financování obou fází zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.