• Projekty
  Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Poříčany
2009 - 2010

Země: Česká republika

Místo: Poříčany

Datum: 2009 - 2010

Projektový stupeň: DPS, AD

Investor: České Dráhy a.s.

Projektant: SUDOP PRAHA a.s., středisko Architektury a pozemních staveb

Autoři: HIP Ing. Martin Nápravník, Ing. arch. Tomáš Pechman

Realizace: Metrostav a.s.

Investiční náklady: 15 mil. Kč

Výpravní budova byla v ŽST Poříčany vybudována SD Praha ke konci 60. let minulého století. Svoji architektonickou tvář si zachoval až do současné doby.

Výpravní budova byla v ŽST Poříčany vybudována SD Praha ke konci 60. let minulého století. Svoji architektonickou tvář si zachoval až do současné doby. Nachází se v okrajové části obce, v blízkosti obecní obytné zástavby. Směrem přes kolejiště se nachází hlavní dopravní komunikace procházející obcí – ul. Českobrodská. Součástí budovy jsou kromě drážních provozů i tři bytové jednotky. Obestavěný prostor, dotčený stavebními úpravami, čítal 1116 m3.

Budova slouží převážně k provozování (technologické prostory) a řízení železniční dopravy včetně doplňkových služeb pro cestující (prodej jízdenek, WC). Část prostor slouží k občerstvení cestujících – stávající restaurace. Další prostory využívá Česká pošta a.s pro provozování své činnosti. Ve 2.NP jsou dispozičně řešeny 3 bytové jednotky pronajímané vlastníkem objektu. Přístup do prostor sloužící pro cestující je z přednádražního prostoru, kde je umístěno parkoviště a zastávka autobusové dopravy. Přístup do bytových jednotek, zázemí restaurace a zázemí zaměstnanců ČD je ze zadní části objektu, kde je tvarem hlavní budovy vytvořen vnitřní dvůr.

Účelem stavebních úprav byla taková přeměna budovy, aby ve své nové podobě vyhovovala nejen současným, ale i výhledovým nárokům provozu na českých drahách a zároveň uspokojila požadavky na pracovní i klientský standard. Dále se předpokládalo snížení nákladů na vytápění díky provedené výměně okenních a dveřních výplní a zateplení fasád objektu. Stavební úpravy byly provedeny v rámci finančních možností investora.

Objekt je zděný z cihel plných. Okenní výplně byly s rámy dřevěnými a ocelovými. Zasklení bylo dvojité nebo jednoduché. U některých okenních výplní bylo použito sklobetonových tvárnic. Dveřní výplně byly dřevěné a ocelové. Střešní plášť nad 2. podlažím byl tvořen nosným dřevěným krovem a pálenou skládanou krytinou. Střešní plášť nad provozní přízemní částí u pultové střechy byl původně tvořen azbestocementovou vlnitou krytinou. Střecha nad halou a restaurací je tvořena povlakovou hydroizolací. Stav fasády, výplní otvorů, střešních plášťů odpovídal svému stáří a vlivu degradujících podmínek způsobených povětrnostními vlivy v různých ročních obdobích a z pohledu částečně udržované budovy.

Rekonstrukce čítala následující činnosti:

 • oprava a zednické začištění fasády v rozsahu 50%
 • zateplení objektu stabilizovaným fasádním polystyrenem s tenkovrstvou probarvenou omítkou
 • nové klempířské prvky na celém objektu
 • nové výplně otvorů v obvodovém plášti objektu
 • nad 2.NP očištění konstrukce krovů a ošetření, výměna v rozsahu cca 10%, nové laťování, fólie
 • nová střešní krytina nad 2.NP z falcované plechové krytiny
 • oprava komínu a snesení  vybraných komínových těles
 • nová střešní krytina u pultové střechy nad poštou a provozní částí výpravní budovy z falcované krytiny
 • nová střešní krytina nad 1. nástupištním přístřeškem
 • oprava vstupních schodišť z přednádražního prostoru a markýz nad nimi
 • očištění a nátěr podhledu, sloupů a zábradlí u přístřešku u 1. nástupiště
 • položení nové betonové dlažby pod přístřeškem u 1. nástupiště směrem k přístupové rampě (včetně)
 • úprava anglických dvorků
 • vybudováni nových veřejných WC (dispozice, rozvody, zařizovací předměty…)
 • nové vnitřní dveře v hale výpravní budovy
 • nová dlažba v hale, odstranění obkladů a zednické začištění v hale, nový obklad stěn
 • malba stěn ve společných prostorách – hale a přístupu na 1. nástupiště
 • úpravy ÚT - demontáž otopných těles a montáž nových včetně rozvodů v celé VB
 • nová vodovodní přípojka
 • nové hlavní páteřní rozvody vodovodu ve sklepním prostoru
 • nový hromosvod a úprava silnoproudých rozvodů
 • řešení společné televizní antény (STA) pro byty a restaurační zařízení a doplnění strukturované
 • kabeláže v dotčených prostorech
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.