• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2011 - 2012

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2011 - 2012

Projektový stupeň: DÚR;DSP;DZS;AD

Investor, objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

Generální projektant: SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 1a, Praha 3, 130 80

Odpovědný projektant stavby: Ing. Eva Syrová

Realizace: Termín zahájení stavby není v současnosti znám, jelikož je podmíněn uvedením některých hlavních dopravních staveb v Praze do provozu a také realizací Kolektoru Hlávkův most (stavba č. 6815).

Hlávkův most je souborem mostních objektů různého stáří a různých konstrukčních soustav, které byly budovány postupně od roku 1910 až do roku 1980.

Hlávkův most je souborem mostních objektů různého stáří a různých konstrukčních soustav, které byly budovány postupně od roku 1910 až do roku 1980. Převádí přes koryto Vltavy, ostrov Štvanici, plavební kanál a nábřežní komunikace páteřní komunikaci strategického dopravního významu (II. SJM) pro hl. m. Prahu včetně tramvajové trati a inženýrských sítí všeho druhu. 

Cílem rekonstrukce stávajících mostních objektů je dosáhnout standardu únosnosti dle současných předpisů a jejich další životnosti na období 50 let dle zadání investora.

V souvislosti s tím budou opraveny také související chodníky a komunikace i tramvajová trať. Stávající inženýrské sítě budou vymístěny do kolektoru, jehož výstavba je součástí samostatné souběžné investice.

Předmětem dokumentace je koncepce rekonstrukce tramvajové trati na Hlávkově mostě včetně zřízení nové zastávky na ostrově Štvanice. 

Hlávkův most je souborem mostních objektů různého stáří a různých konstrukčních soustav, které byly budovány postupně od roku 1910 až do roku 1980. Nachází se v zastavěném území hl. m. Prahy v ose místní komunikace I. třídy číslo 20 dočasně plnící funkci nevybudovaných částí silničního okruhu kolem Prahy – tzv. II. severojižní magistrála.  Hlávkův most není součástí systému nadřazených komunikací, ale pro pražský dopravní systém má zcela mimořádný význam. Kromě silniční dopravy převádí přes koryto řeky Vltavy, ostrov Štvanici, plavební kanál a nábřežní komunikace také tramvajovou trať a velké množství inženýrských sítí všeho druhu.

Hlávkův most na jižním předmostí navazuje na ulici Wilsonova a je v mimoúrovňové křižovatce napojen na ulice Ke Štvanici a Klimentská. Na severním předmostí navazuje na ulici Bubenská a je v mimoúrovňové křižovatce napojen na nábřeží Kapitána Jaroše. Na jihu je stavba vymezena ve sjezdové rampě do ul. Těšnov v úrovni Klimentské ulice a na severu kolejovým trojúhelníkem (mimo) ústícím do Antonínské ulice.

Cílem rekonstrukce stávajících mostních objektů je dosáhnout standardu únosnosti dle současných předpisů a jejich další životnosti na období 50 let dle zadání investora. V souvislosti s tím budou opraveny také související chodníky a komunikace i tramvajová trať. Stávající inženýrské sítě budou vymístěny do kolektoru, jehož výstavba je součástí samostatné souběžné investice.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.