• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeň
2013

Země: Česká republika

Místo: Plzeň

Datum: 2013 - 2013

Projektový stupeň: RDS

Širší vazby projektu: Silnice II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa

Klient: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň

Adresa klienta: Lobezská 74, 326 Plzeň

Cena: Předpokládané investiční náklady 23 285,- tis. Kč (CÚ 2014)

Stávající mostní objekt byl vybudován v roce 1918 jako obloukový, monolitický, železobetonový most o dvou mostních otvorech světlosti 55,0m, délky přemostění 115,0m a délky mostu 133,40m.

Stávající mostní objekt byl vybudován v roce 1918 jako obloukový, monolitický, železobetonový most o dvou mostních otvorech světlosti 55,0m, délky přemostění 115,0m a délky mostu 133,40m. Rekonstrukce spočívala v přebudování mostu do původní historické podoby, tak aby dále sloužil pro provoz pěších a cyklistů. Rekonstrukcí byla provedena především obnova betonových a terazzových ploch mostu, kompletní výměna mostního svršku, včetně obnovy hydroizolace a odvodnění a výměna stávajícího betonového zábradlí s ocelovou výplní. Na sloupech osvětlení bylo provedeno historizující osvětlení do replik osvětlovacích košů vyhotovených dle původního tvaru.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.