SUDOP PRAHA a.s. | Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky | SUDOP PRAHA a.s.
  • Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Pečky
2005 - 2010

Země: Česká republika

Místo: Pečky

Datum: 2005 - 2010

Projektový stupeň: IZ, DUR, DSP

Celkové investiční náklady 240 mil. – financováno FIDIC.

Celkové investiční náklady 240 mil. – financováno FIDIC.
Návrh rekonstrukce technologií trakční měnírny, trakčního napájecího systému 3 kV DC včetně rozvodny 110 kV, souvisejících silnoproudých rozvodů, trakce, stavebních částí a demolic.