• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Karlovy Vary
2013 - 2015

Země: Česká republika

Místo: Karlovy Vary

Datum: 2013 - 2015

Projektový stupeň: TDS

Projekt stavby: AED Projekt a.s.

Architektonické řešení: FADW, s.r.o.

Zhotovitel: KLEMENT, a.s.

TDS: SUDOP PRAHA a.s., středisko 230 - Plzeň, TDS Ing. arch. David Šabata

Projekt řeší rekonstrukci objektu Národního domu v Karlových Varech a úpravu přilehlé nezastavěné rohové proluky mezi ulicemi Zeyerova, Varšavská a Jugoslávská.

Projekt řeší rekonstrukci objektu Národního domu v Karlových Varech a úpravu přilehlé nezastavěné rohové proluky mezi ulicemi Zeyerova, Varšavská a Jugoslávská. Kulturní památka Národní dům - bude rekonstruována a zůstane určena svému účelu a věrna původnímu obrazu. Lokalita svým charakterem a polohou plní funkci vstupu do městské zóny na spojnici autobusové nádraží – centrum. Nachází se v blízkém sousedství lázeňského území na začátku pěší zóny. Objekt hotelu má 7 plných podlaží, 2 podzemní a 5 nadzemních. Další 2 podlaží (1 podzemní a 1 nadzemní) jsou pouze v rozsahu části půdorysu.

Projekt řeší rekonstrukci objektu Národního domu v Karlových Varech a úpravu přilehlé nezastavěné rohové proluky mezi ulicemi Zeyerova, Varšavská a Jugoslávská. Záměrem investora je rekonstrukce hotelu Národní dům k jeho původnímu účelu a do původní historické podoby. Hotel se bude pohybovat na úrovni čtyř hvězdiček superior, umožní využít multifunkční sál Orfeum, bar, restauraci, jak pro potřeby hotelu tak i veřejnosti. Provoz hotelu bude doplněn o provoz wellness a medical spa. Přilehlá nezastavěná proluka bude využita pro povrchové parkování a zásobovací dvůr hotelu.

Lokalita svým charakterem a polohou plní funkci vstupu do městské zóny na spojnici autobusové nádraží – centrum. Nachází se v blízkém sousedství lázeňského území na začátku pěší zóny.

Kulturní památka Národní dům - bude rekonstruována a zůstane určena svému účelu a věrna původnímu obrazu. Vnější vzhled budovy bude plně zachován, umělecké prvky, materiály a barvy vnějšího pláště budou obnoveny v souladu s původní předlohou. Vzhled interiérů hlavních společenských prostor (zejm. sál a foyer) zůstane rovněž zachován.

Objekt hotelu má 7 plných podlaží, 2 podzemní a 5 nadzemních. Další 2 podlaží (1 podzemní a 1 nadzemní) jsou pouze v rozsahu části půdorysu.

 

Popis jednotlivých podlaží:

III. suterén:

snížená úroveň přístupná ze II. suterénu, obsahuje pouze místnost pro lapol (odlučovač tuků) a zděné trasy pro rozvody instalací.

II. suterén:

plné podlaží, slouží pro provozní zázemí hotelu - zázemí zaměstnanců (šatny, umývárny), zázemí a šatny pro gastroprovoz, prostory pro housekeeping (prádelna, sklady prádla a pomůcek), WC pro návštěvníky sálu, technické místnosti (strojovny, náhradní zdroj, rozvodny, atd.). Ve zvýšené části II. suterénu je umístěno zázemí pro účinkující v sále (šatny, umývárny, wc).

Sál:

prostor sálu, jeviště a navazujících místností (multifunkční šatny návštěvníků, salonky), bar se salonkem, wellness - bazén, hlavní varna.

Přízemí:

hlavní vstup do objektu s recepcí, hotelová restaurace a hyg. zázemím, vstupní foyer sálu, kavárna s přípravnou, balkon sálu, wellness - sauny, kantýna zaměstnanců.

Galerie:

galerie sálu a zázemí pro osvětlovače.

1.patro:

hotelové pokoje (celkem 23), kancelář vedení hotelu, kancelář vedení KSO.

2.patro:

hotelové pokoje (celkem 24, z toho dva pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace), provozní kancelář hotelu, strojovna vzduchotechniky a chlazení.

3.patro:

hotelové pokoje (celkem 17, včetně prezidentského apartmá, z toho dva pokoje pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace), provozní kancelář hotelu, medical spa.

4.patro:

hotelové pokoje (celkem 19, z toho jeden pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace).

Půda:

rozvody, technologie

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.