• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2010

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2010 - 2010

Projektový stupeň: RDS

Klient: Porr a.s.

Adresa klienta: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Cena: Předpokládané investiční náklady 18 380,- tis. Kč (CÚ 2014)

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu pozemní komunikace o 4 polích rozpětí 16,0 + 2x29,0 + 16,0m přes železniční trať a místní komunikaci v Praze 10.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu pozemní komunikace o 4 polích rozpětí 16,0 + 2x29,0 + 16,0m přes železniční trať a místní komunikaci v Praze 10. Nosná konstrukce je tvořena z 6 ks ocelových nosníků spřažených železobetonovou deskou. V rámci rekonstrukce byl kompletně vyměněn mostní svršek a příslušenství a byla provedena sanace ocelových nosníků a betonových ploch spodní stavby. Pod mostem byly provedeny terénní úpravy.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.