• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeňský kraj
2011

Země: Česká republika

Místo: Plzeňský kraj

Datum: 2011 - 2011

Projektový stupeň: RDS

Klient: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Investiční náklady: 23 500 000 Kč

Most převádí komunikaci I/27 v kategorijní šířce MO8/30 přes řeku Střelu.

Most převádí komunikaci I/27 v kategorijní šířce MO8/30 přes řeku Střelu. Konstrukce je navržena jako dvoupolová spojitá z monolitického dodatečně předpjatého betonu. Rozpětí polí je 2 x 19 m. V příčném směru se jedná o deskovou konstrukci výšky 0,9 m s konzolami. NK je uložená na opěrách na elastomerová ložiska doplněná vodícím ložiskem a vetknutá do pilíře. Most je založen hlubině na pilotách.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.