• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Královehradecký kraj
2007 - 2010

Země: Česká republika

Místo: Královehradecký kraj

Datum: 2007 - 2010

Projektový stupeň: IZ, SP, DUR, DSP, AD, RDS

Projekt: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Martin Raibr

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Realizace: 03/2009 – 06/2010

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Praha

Náklady: 229 mil. Kč

Předmětem stavby „Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod – 2. část“ byl traťový úsek Stará Paka (mimo) – Železný Brod (včetně) o celkové délce 38,838km.

Součástí stavby byly stanice Košťálov, Semily a Železný Brod, které byly vybaveny staničním zařízením ESA 11 s EIP panely. Traťové úseky mezi těmito stanicemi byly vybaveny traťovým integrovaným zařízením a krajní úseky automatickým hradlem. Na celé trati byly zřízeny počítače náprav Frauscher pro indikaci volnosti trati. V rámci stavby bylo zabezpečeno osm přejezdů novým světelným přejezdovým zařízením (na tratích byly vybudovány elektronické přejezdy a v obvodu stanice přejezdy typu AC), pět přejezdů vybudovaných v předstihu bylo navázáno do nového traťového zabezpečovacího zařízení, dva přejezdy byly vybaveny mechanickými závorami uzamykatelnými na místě, dva přejezdy byly zrušeny, na jednom byl zřízen pěší přechod s meandry a jeden byl vybudován jako uzamykatelný přej ezd s pěšími meandry.

Celá trať je dálkově řízena z pracoviště v Železném Brodě (zde jsou umístěny technologické počítače celé trati) jedním dopravním zaměstnancem, který obsluhuje 25 výhybkových jednotek. Pro zajištění spolehlivé funkčnosti dálkového řízení byl zřízen elektrický ohřev na 12 výhybkách, kamerové systémy, nové rozhlasové a informační systémy, požární a bezpečnostní signalizace. Stanice Košťálov a Semily jsou v současnosti bez obsluhy dopravním zaměstnancem. Pro vyšší využitelnost zařízení byla stavba rozšířena o stavbu „Náhrada KO 50Hz na PZS v km 115,285 a 115,378 včetně TZZ Železný Brod – Malá Skála“, která kromě rozsahu v názvu zajistila i výstavbu traťového zařízení v úseku Železný Brod – Malá Skála.
Kromě výše uvedeného byla vybudována nová přípojka vysokého napětí 35 kV pro novou trafostanici v Železném Brodě, byly sneseny nepotřebné části kolejiště v jednotlivých stanicích, provedeny stavební úpravy pro nové staniční zabezpečovací zařízení a provedena rekonstrukce vybran ých železničních přejezdů. Díky provedeným investicím došlo k úspoře 45 obsluhujících pracovníků a provozních nákladů za postradatelnou
infrastrukturu.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.