• Projekty
  Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Česká Lípa
2005 - 2006

Země: Česká republika

Místo: Česká Lípa

Datum: 2005 - 2006

Projektový stupeň: PD, Projekt

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Praha

Přípravná dokumentace: SUDOP PRAHA a.s., 2005

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky, HIP Ing. Martin Raibr, 2006

Trať Bakov nad Jizerou - Česká Lípa je významnou spojnicí Středočeského a Libereckého kraje, po které denně projede až 60 vlakových souprav.

Trať Bakov nad Jizerou - Česká Lípa je významnou spojnicí Středočeského a Libereckého kraje, po které denně projede až 60 vlakových souprav. V rámci racionalizace byla trať vybavena nejmodernějším zabezpečovacím zařízením s dálkovým ovládáním české výroby, které umožňuje řídit provoz tohoto úseku v délce 45 km z jednoho dispečerského stanoviště.

Stavba přinesla následující inovace:

 • Dispečerské pracoviště s logickou úrovní je umístěno mimo řízenou trať.
 • Trať je řízena jediným pracovníkem z dispečerského pracoviště v České Lípě.
 • Na trati byla masivně použita technologie elektronického rozhraní (EIP) staničního zabezpečovacího zařízení v železničních stanicích Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Okna, Doksy, Jestřebí a Srní u České Lípy.
 • Vlečka Papírny, která se nachází v traťovém úseku mezi stanicemi Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem, byla vybavena poprvé zařízením, které umožňuje obsluhu vlečky z obou přilehlých stanic bez nutnosti návratu do výchozí železniční stanice.
 • Na trati byla masivně použita IP (Internet Protocol) technologie ve sdělovacím zařízení.
 • Stavbou došlo k uzamčení 11 přejezdů, což tato trať dlouhá 44,867 km nepamatuje (a to bez použití jiných umělých staveb).
 • Traťová rychlost se v celé délce trati zvýšila až o 20 km/hod.
 • Do stavby zasáhla i Správa dopravní cesty ČD v Liberci, která vlastními silami zajistila výstavbu nástupišť v některých stanicích (jejichž realizace stále pokračuje).
 • Stavba přispěla k úspoře 38 zaměstnanců.

 

Kapacitní údaje stavby:

Počet dopraven s novým SSZ - 6 ks
Počet mezistaničních úseků s novým TZZ - 6 ks
Počet mezistaničních úseků s upraveným TZZ - 2 ks
Počet dopraven upravených pro úvazku TZZ a DOZ - 2 ks
Počet výhybek opatřených ohřevem výhybek - 24 ks
Nová přejezdová zabezpečovací zařízení PZS - 15 ks
Upravovaná přejezdová zabezpečovací zařízení PZS - 3 ks
Nová přejezdová zabezpečovací zařízení PZM - 11 ks
PZM doplněná pěším přechodem s usměrněním chodců - 3 ks
Počet výhybkových jednotek zapojených do DOZ - 50 ks
Rozsah nakládky/vykládky v traťovém úseku: - 5 500 vozů/868/rok

Zkratky:

SZZ - staniční zabezpečovací zařízení
TZZ - traťové zabezpečovací zařízení
DOZ - dálkově ovládané zařízení
PZS - světelná přejezdová zabezpečovací zařízení
PZM - mechanická přejezdová zabezpečovací zařízení

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.